Wij werken samen met …

Onze vaste doelgroepen:

 • Speeltuinen
  -voor veilige spelen, technisch en sociaal
  -voor opleiding van vrijwilligers en ondersteuning van bestuur
  -onderhouden van een netwerk naar gemeente en andere partners
  -informatie
  meer info
 • Scholen en Kinderopvang
  -voor veilig spelen, technisch en sociaal
  -expertise en netwerk
  -voor ondersteuning en informatie van team en visie
  -inbouwen van buiten spelen in taakprogramma
  -aansluiten van nevenpartijen
  meer info
 • Burgerinitiatief
  -ondersteunen en informeren in het proces naar een speelplek
  -netwerk en expertise
  -tussenpersoon bij externe contacten (gemeente)
  -technische en sociaal buiten spelen
  meer info
 • Gemeenten
  -buitenruimte beleid
  -begeleiding burgerinitiatieven
  -contact en ondersteuning speeltuinen
  meer info

Andere partners:

 • Maatschappelijke organisaties (in het jeugdwerk)
  daarbij kun je denken aan Scouting Limburg, JongNL of Jeugdwerk Limburg. Maar bijvoorbeeld ook GIPS of FAM!. Wij ondersteunen de Week van de Opvoeding of organiseren een netwerkdag voor alle Limburgse maatschappelijke organisaties.
 • SAMENSPEL Dat het verenigingsleven, bewonersinitiatieven en gemeenschapshuizen een belangrijke functie vervullen als het gaat om de leefbaarheid en welzijn werd meer dan eens duidelijk tijdens de coronapandemie. Elkaar ontmoeten in de wijk, samen muziek maken, sporten of spelen was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk. Sociale vangnetten stonden onder druk en eenzaamheid nam toe. Daarom slaan de partners van SAMENSPEL de handen ineen. Samen zetten zij zich in om verenigingen en bewonersinitiatieven te helpen met organisatie, vrijwilligersbeleid, ledenwerving, publieksbereik, samenwerking en financiering.
 • Groene collega’s
  Groen spelen op school of met je rolstoel de natuur in? Samen met bijvoorbeeld IVN of Natuurmonumenten helpen wij je idee uitwerken tot een werkelijk avontuur.
 • Wetenschappers
  Gezondheidsprogramma’s inzetten op een basisschool is vaak ook een aanleiding om het buiten spelen nog eens goed onder de loep te nemen. Bij projecten als IGrow, de gezonde basisschool van de toekomst werken wij samen met de Universiteit Maastricht of andere onderzoeksinstellingen.
 • Collega (buiten speel) organisaties
  Jantje Beton/NUSO is behalve een gewaardeerde buiten-speel-collega, ook de landelijke partner in Limburgse projecten als Gezonde Schoolpleinen en Aan de slag in de Speeltuin.
 • En anderen
  Project Schone Maas, project Waterklaar, landelijke hoveniersvereniging, longfonds, regionaal orgaan verkeersveiligheid,  NSGK ,  Speeltuinbende, VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg), …..

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten:

Project Speelplaats 

Jonge vrijwilligers

Week van de Opvoeding

Rookvrij spelen