SAMENSPEL (2020 tot heden)

SAMENSPEL is een uniek samenwerkingsproject van Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg. De partners ondersteunen initiatieven die het welzijn en de participatie van burgers en de toekomstbestendigheid van verenigingen vergroten. Ook zetten zij zich gezamenlijk in voor domeinoverstijgende thema’s als vrijwilligersbeleid en verenigingsondersteuning.

Dat het verenigingsleven, bewonersinitiatieven en gemeenschapshuizen een belangrijke functie vervullen als het gaat om de leefbaarheid en welzijn werd meer dan eens duidelijk tijdens de coronapandemie. Elkaar ontmoeten in de wijk, samen muziek maken, sporten of spelen was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk. Sociale vangnetten stonden onder druk en eenzaamheid nam toe.

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg sloegen daarom de handen ineen. Samen delen zij hun expertise en netwerken. Ze ondersteunen initiatieven die het welzijn van burgers, de participatie van mensen en de sociale cohesie in een wijk vergroten, maar door de coronapandemie in de problemen komen.

Een mooi project in 2022 was het Vertelfestival op de Piahoeve Koraal in Heel – 16 juli 2022

Speeltuinwerk Limburg kijkt terug op een heel geslaagde middag van het Vertelfestival op De Piahoeve Koraal in Heel, Gemeente Maasgouw. Een heel enthousiast publiek en een gevarieerd aanbod van verhalenvertellers, muziek en poppentheater. En dat allemaal in de buitenlucht en dankzij de geweldige inzet van velen! Mede tot stand gekomen dankzij het project #samenspel van Huis voor de Kunsten Limburg.

De samenwerkingspartners, werkzaam onder de naam SAMENSPEL, ondersteunen verenigingen en bewoners die initiatieven organiseren voor de gemeenschap. Samen met hen gaan ze op zoek naar bijvoorbeeld:

 • nieuwe manieren om activiteiten te organiseren
 • leden en vrijwilligers te werven en behouden
 • publiek te bereiken
 • samen te werken met andere domeinen en daarmee krachten te bundelen

Intussen heeft SAMENSPEL al een aantal verenigingen en bewonersinitiatieven succesvol geholpen. En dat smaakt naar meer. De methodieken en tools die ontwikkeld zijn om de vraagstukken op te lossen stellen we beschikbaar aan organisaties die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben.

Dus heb jij als vereniging of organisator van een bewonersinitiatief een ondersteuningsvraag op het gebied van:

 • organisatie
 • vrijwilligersbeleid
 • ledenwerving
 • publieksbereik
 • samenwerking
 • financiering (waaronder fondsenwerving, crowdfunding en sponsoring)
 • of een andere vraagstuk?

Neem dan contact op met: Nicole van Thiel