Speeltuinwerk Limburg in het kort

Speeltuinwerk Limburg is een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat de vereniging zich gesteund ziet door een subsidie van de Provincie Limburg voor haar werkzaamheden. Speeltuinwerk Limburg (kortweg SpeL) probeert daar waar zij de kans krijgt ruimte te creëren voor buiten spelen. De ondersteuning of begeleiding die wordt geboden is telkens maatwerk. De vraag, de taak, de mensen en de buitenruimte zijn immers nooit hetzelfde.

Speeltuinwerk Limburg heeft haar kantoor in Roermond, maar  de werkzaamheden zijn provincie breed. Het kantoor wordt bemensd door de consulenten van SpeL; Carlien Schouten, Ton van Kempen en Sabine van Doorn. Zij zijn het gezicht van het buiten spelen in Limburg. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door het (vrijwilligers) bestuur. Idealisten met een warm hart voor buiten spelen die allen vanuit een andere invalshoek hun inzet geven aan een stevige visie op de buitenruimte voor kinderen in de toekomst.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Dhr. Twan Huyskens – Voorzitter*
  • Dhr. Baer Reijnen – Secretaris
  • Dhr. Reinier Hubers – Penningmeester
  • Mw. Jolanda Rikers – Lid
  • Dhr. Jan Burgers – Lid

*Twan Huijskens heeft vervroegd afscheid genomen als voorzitter van SpeL. Gerard IJff is vanaf 22 november 2018 voorzitter ad interim en zal naar verwachting de taak officieel op zich nemen in de ALV van mei 2019.

Consulenten zijn regelmatig op pad om op locatie ondersteuning te bieden.
Voor iedereen die in de “online-informatie”  de oplossing voor zijn/haar initiatief niet direct vindt, wordt lokale dienstverlening beschikbaar gemaakt. Veel van onze informatie is beschikbaar op de website. Buiten spelen is immers geen geheim. Kun je toch niet vinden wat je zoekt? Laat gerust een bericht achter voor contact.

Wil je meer weten over Speeltuinwerk Limburg, lees verder bij vereniging SpeL.