Speeltuinwerk Limburg in het kort

Speeltuinwerk Limburg is een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat de vereniging zich gesteund ziet door een subsidie van de Provincie Limburg voor haar werkzaamheden. Speeltuinwerk Limburg (kortweg SpeL) probeert daar waar zij de kans krijgt ruimte te creëren voor buiten spelen. De ondersteuning of begeleiding die wordt geboden is telkens maatwerk. De vraag, de taak, de mensen en de buitenruimte zijn immers nooit hetzelfde.

Speeltuinwerk Limburg heeft haar kantoor in Roermond, maar  de werkzaamheden zijn provincie breed. Op kantoor zijn Ton van Kempen (consulent) en Sabine van Doorn (administratie). Zij zijn het gezicht van het buiten spelen in Limburg. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door het (vrijwilligers) bestuur. Idealisten met een warm hart voor buiten spelen die allen vanuit een andere invalshoek hun inzet geven aan een stevige visie op de buitenruimte voor kinderen in de toekomst.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Dhr. Gerard IJff – Voorzitter
  • Dhr. Reinier Hubers – Secretaris
  • Dhr. Har Gootzen – Penningmeester
  • Mw. Jolanda Rikers – Lid
  • Mw. Marleen van Rijnsbergen – Lid
  • Dhr. Baer Reijnen – Lid
  • Dhr. Jan Burgers – Lid

Consulenten zijn regelmatig op pad om op locatie ondersteuning te bieden. Maar ook de bestuurders proberen daarin een steentje bij te dragen.

Op onze website proberen we in de volle breedte informatie te bieden.
Voor iedereen die in de “online-informatie”  de oplossing voor zijn/haar initiatief niet direct vindt, wordt lokale dienstverlening beschikbaar gemaakt. Laat gerust een bericht achter voor contact.

Wil je meer weten over Speeltuinwerk Limburg, lees verder bij vereniging SpeL.