Speeltuinwerk Limburg in het kort

Speeltuinwerk Limburg is een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat de vereniging zich gesteund ziet door een subsidie van de Provincie Limburg voor haar werkzaamheden. Speeltuinwerk Limburg (kortweg SpeL) probeert daar waar zij de kans krijgt ruimte te creëren voor buiten spelen. De ondersteuning of begeleiding die wordt geboden is telkens maatwerk. De vraag, de taak, de mensen en de buitenruimte zijn immers nooit hetzelfde.

Speeltuinwerk Limburg heeft haar kantoor in Roermond, maar  de werkzaamheden zijn provincie breed. Op kantoor zijn Nicole van Thiel (consulent), Eric van den Broek (contact medewerker speeltuinen) en Sabine van Doorn (administratie). Zij zijn het gezicht van het buiten spelen in Limburg. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door het (vrijwilligers) bestuur. Idealisten met een warm hart voor buiten spelen die allen vanuit een andere invalshoek hun inzet geven aan een stevige visie op de buitenruimte voor kinderen in de toekomst.

Zij zijn regelmatig op pad om op locatie ondersteuning te bieden. Maar ook de bestuurders proberen daarin een steentje bij te dragen.

Op onze website proberen wij in de volle breedte informatie te bieden. Voor iedereen die in de “online-informatie”  de oplossing voor zijn/haar initiatief niet direct vindt, wordt lokale dienstverlening beschikbaar gemaakt. Laat gerust een bericht achter voor contact.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Gerard IJff – voorzitter
  • Ruud van Bakel – penningmeester
  • Ilona Steinbusch – secretaris
  • Jan Burgers – bestuurslid

Gerard IJff is sinds 2019 voorzitter van SpeL. Daarvoor was hij onder andere wethouder in de gemeente Roermond en de gemeente Meerssen en algemeen bestuurslid bij het Waterschap Limburg. Daarnaast geeft hij overheden bestuurlijke adviezen via zijn eenmanszaak en heeft hij een zomerhuisje in de kop van Noord-Holland. Gerard vindt het belangrijk dat kinderen kunnen genieten tijdens het buitenspelen waarbij samen met vriendjes en vriendinnetjes hun creativiteit en enthousiasme wordt gestimuleerd.

Ruud van Bakel is sinds 2022 penningmeester van SpeL. In het dagelijks leven is hij werkzaam als belastingadviseur voor MKB-bedrijven in Veghel en Maastricht. Ruud wil graag dat de vrijwilligers van onze speeltuinen worden ondersteund. De vrijwilligers van speeltuinen maken het immers mogelijk dat kinderen buiten kunnen spelen.

Ilona Steinbusch, sinds 2022 secretaris binnen SpeL. Werkzaam binnen de kinderopvang. Het belang van spelen, een veilige plek om te ontdekken, ieder kind de mogelijkheid bieden om te ontwikkelen,  staat centraal in alles waar Ilona zich voor inzet en dagelijks mee bezig is.

Jan Burgers bestuurslid sinds april 2017. Bestuurservaring vanuit D66 Leudal&Maasgouw. “In mijn werkzame leven ben ik jeugdhulpverlener. Ik weet daarom hoe belangrijk het voor kinderen is om goed te leren samenspelen. Waar kun je beter samenspelen dan buiten in de speeltuin. Het is bewezen dat buitenspelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen zowel fysiek al mentaal en het stimuleert hun creativiteit. Lichamelijk zullen kinderen die veel buitenslepen minder snel obesitas ontwikkelen en zullen zich soepeler kunnen bewegen. Kinderen die veel buitenspelen zijn ook socialer doordat ze veel in aanraking komen met andere kinderen, zonder dat er een schermpje tussen zit. Ze leren van deze contacten en zien hoe andere met elkaar omgaan. Daarom: Buiten spelen, ieder kind, elke dag.”

Wil je meer weten over Speeltuinwerk Limburg, lees verder bij vereniging SpeL.