Veiligheid, Onderhoud en Beheer

Buiten spelen dient naast leuk en uitdagend, vooral ook veilig te zijn. Veilig in technisch opzicht, maar vooral ook in sociaal opzicht.

Meer informatie over sociale veiligheid vind je hier.

Meer informatie over AVG vind je hier.

Hieronder vind je meer informatie over de technische veiligheid van je speeltuin. 

Zodra je met speelruimte voor publiek gebruik – en niet in je eigen achtertuin – te maken hebt, dient dit te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving volgens het WAS (Wetgeving Attractie- en Speeltoestellen). Binnen de WAS zijn de normen vastgelegd waar speeltoestellen en speelaanleidingen aan moeten voldoen. Deze normen zijn er niet voor niets. Om kinderen veilig te laten spelen en de kans op letsel tot een minimum te beperken zijn er normen bepaald t.a.v. bijvoorbeeld maximale valhoogte, verstikkingsgevaar en vingerbeknelling. Leveranciers en fabrikanten dienen toestellen volgens deze regelgeving aan te bieden. Maatwerk speelelementen dienen volgens deze wetgeving op locatie te worden gecertificeerd. Als speeltuinbestuur ben je verantwoordelijk voor het beheer van de speeltuin. Veilig beheer van speeltuinen wordt aangetoond met behulp van periodieke inspecties en logboeken. Klik hier (www.veiligheid.nl) voor meer informatie over de wetgeving en veilig beheer van speeltoestellen.

Speeltuinwerk Limburg organiseert jaarlijks de Training Veiligheid van speelgelegenheden waarbij alle zaken m.b.t. veiligheid van speeltoestellen aan bod komen. Klik hier voor meer informatie over training en inspiratie.