Training & Inspiratie

Speeltuinwerk Limburg biedt jaarlijks een aantal trainingen en bijeenkomsten voor speeltuinen, burgerinitiatieven, scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten.

Dit jaar echter, zullen de geplande bijeenkomsten en trainingen geannuleerd worden. Zo gauw het weer maatschappelijk verantwoord is, zal Speeltuinwerk Limburg dit melden.

Trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers en bestuurders van speeltuinen of speelplekken:

Training Gewenst en Ongewenst gedrag in de speeltuin (met certificaat)

Tijdens deze training krijg je informatie en ga je samen met ander speeltuinbestuurders en -vrijwilligers in gesprek over onderwerpen waar je in je speeltuin dagelijks mee te maken krijgt. Dit alles in het kader van de sociale veiligheid. Zaken die o.a. aan bod komen zijn:

 • ongewenste bezoekers / ongewenst gedrag
 • roken, drank, honden, WiFi in de speeltuin?
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
 • AVG
 • signaleren van kindermishandeling
 • opvoeden: een taak van de speeltuinvrijwilliger?
 • ruzie met de buren
 • onderwerpen die jullie zelf ter tafel willen laten komen… en nog veel meer!

Deze training wordt jaarlijks door Speeltuinwerk Limburg gegeven, omdat deze past in de methode “In Veilige Handen” die SpeL zelf hanteert, maar ook adviseert aan iedereen die met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen en jeugdigen werkt. We adviseren besturen en vrijwilligers dan ook om deze training zeer regelmatig (bijvoorbeeld eens per twee jaar) te volgen om en een geldig certificaat te behouden; bewustwording op dit vlak is belangrijk.

Training Eerste Hulp in de speeltuin (met certificaat)

Speeltuinleden vragen ons met regelmaat naar informatie over zaken die in de buurt komen van Eerste Hulp/Bedrijfshulpverlening. Daarbij geven ze aan dat een echte cursus (met een diploma van een officiële instantie) niet de bedoeling is, maar dat men wel graag basiskennis zou willen meegeven aan alle vrijwilligers over deze zaken.

Speeltuinwerk Limburg heeft daarom de Training Eerste Hulp in de Speeltuin ontwikkelt. Deelnemers ontvangen een Bewijs van Deelname (certificaat) vanuit SpeL. Onderwerpen die worden besproken zijn o.a.:

 • de EHBO trommel: wat zit erin
 • Gewonde bezoeker: wat doen we wel en wat niet
 • Professioneel omgaan met bezoekers
 • Brandmiddelen
 • Contact en toegang 112 hulpdiensten
 • Ontruimen
 • Horeca en sociale hygiëne

Deze training wordt jaarlijks door Speeltuinwerk Limburg gegeven, omdat deze past in de methode “In Veilige Handen” die SpeL zelf hanteert, maar ook adviseert aan iedereen die met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen en jeugdigen werkt. We adviseren besturen en vrijwilligers dan ook om deze training zeer regelmatig (bijvoorbeeld eens per twee jaar) te volgen om en een geldig certificaat te behouden; bewustwording op dit vlak is belangrijk.

EHBO met certificaat halen?

Speeltuinwerk Limburg organiseerde tot 2015 een eigen EHBO/hulpverlenerstraining voor haar leden. Doordat de mogelijkheden in eigen buurt of wijk zo uitgebreid zijn tegenwoordig, kiezen we ervoor onze leden daarnaar te verwijzen en te voorzien in advies. Lees er hier meer over.

Training Inspecteur Basis (certificaat)

Deze training is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin of speelplek. Deelnemers krijgen een introductie in de wet- en regelgeving rond spelen. Je leert onveilige situaties te signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Er wordt een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Deelnemers krijgen voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen.

De organisatie die ons als expert bijstaat in het geven van deze training reikt naar aanleiding van deelname een certificaat uit.

Training “Hoe gaan wij dit financieren?”

Deze training “Hoe gaan wij dit financieren?” is de kans om met andere speeltuinbesturen en experts in gesprek te gaan over de mogelijke financiering van projecten in jouw speeltuin of buurtplek. Voorbeelden van projecten kunnen zijn: De aanschaf van een nieuw speeltoestel, renovatie of uitbreiding van je speeltuin, verbetering van de toegankelijkheid van je speeltuin, sociale activiteiten in je speeltuin of projecten in samenwerking met andere organisaties ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Training Besturenavond

Speeltuinbesturen hebben ons laten weten behoefte te hebben aan extra informatie in hun rol. Vanuit SpeL, maar zeker ook door met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Daarom organiseren wij de Besturenavond. Speciaal bedoeld voor bestuurders, waarbij wij informatie aanbieden en kunnen ingaan op ervaringen en vragen. Neem je verhaal of vraag mee en kijk vooral ook eens in de keuken van een ander speeltuinbestuur.
Onderwerpen die wij aan bod laten komen, zijn:

 • Wat doet een bestuur?
 • Welke taken en functies zijn er?
 • Wat mag je verwachten van een bestuur?
 • Zijn er genoeg bestuurders/vrijwilligers?
 • Hoe vind je verjonging?
 • Hoe wil je besturen?
 • Visie en missie; moet dat?
 • Aan de hand van jullie vragen, discussie of voorgelegde casus gaan wij in gesprek: contact met de gemeente, bestuur m/v, hoelang kun je besturen, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, trainen voor bestuurders, sociale veiligheid…

Wij nemen graag ruimte voor vragen of onderling uitwisselen van ideeën en informatie.

Ledenexcursie

Als bestuurder of vrijwilliger van een speeltuin is het prettig eens in de keuken te kunnen kijken van andere speeltuinen en in contact te komen met collega-speeltuinvrijwilligers. Met de ledenexcursie van SpeL ga je samen met andere lid-speeltuinen op bezoek bij een aantal Limburgse speeltuinen en heb je de mogelijkheid in gesprek te gaan met collega’s die zich net als jij graag inzetten voor buiten spelen in de buurt of wijk. De ledenexcursie biedt je naast een volledig verzorgde dag met inspiratie en praktijkervaring, een prettige dag met je eigen vrijwilligersteam.

Algemene Ledenvergadering Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een vereniging van speeltuinen en voor speeltuinen. Om leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van Speeltuinwerk Limburg, hierover mee te praten en te beslissen is er de Algemene Ledenvergadering.

Onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergadering aan bod komen: Bestuurszaken, financiën en jaarverslag.

Bovenstaande bijeenkomsten komen jaarlijks aan bod. Mocht er binnen jouw organisatie behoefte zijn aan maatwerk over een bepaald thema, vul het contactformulier in.