Training & Inspiratie

Speeltuinwerk Limburg biedt jaarlijks een aantal trainingen en bijeenkomsten voor speeltuinen, burgerinitiatieven, scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Trainingen zullen (begin) 2021 voornamelijk online plaatsvinden middels Webinars. In de toekomst zullen er ook weer fysieke trainingen georganiseerd worden.

Houd voor de precieze datums van onderstaande trainingen onze social media en website in de gaten!

Training Vinden en Binden van vrijwilligers

In de eerste helft van het jaar bieden wij de training ‘Vinden en Binden van vrijwilligers’ aan voor onze speeltuinleden. De (bestuurs)leden worden aan het denken gezet over het huidige vrijwilligersbeleid en over de vrijwilliger van de toekomst. Deze training zal in 2021 op twee februari plaatsvinden middels een Webinar.

Training Veiligheid Speeltoestellen

Deze training gaat in op de veiligheid van speeltoestellen. Bestuursleden en vrijwilligers leren onveilige situaties signaleren die bijvoorbeeld ontstaan door weersinvloeden, onderhoudsachterstanden en vandalisme. Deze bijeenkomst legt de basis voor het doen van eenvoudige visuele inspecties en het kunnen uitvoeren van kleine reparaties, zodat vrijwilligers doelgericht en effectief aan de slag kunnen met het onderhoud van de speeltuin. Deze training zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden, middels een Webinar.

Training In Veilige Handen

Deze training gaat in op ongewenst gedrag in de speeltuin, zoals pesten en seksuele intimidatie. Hoe signaleer je dit en hoe maak je dit bespreekbaar? Ook de aanvraag van een VOG-verklaring voor een vrijwilliger zal ter sprake komen. Deze training vindt in de tweede helft van het jaar plaats.

Training Fondsenwerving

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen tijdens deze training de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke financiering van projecten in de speeltuin of buurt. Voorbeelden van projecten kunnen zijn: De aanschaf van nieuwe speeltoestellen, renovatie of uitbreiding van je speeltuin, sociale activiteiten in je speeltuin of projecten in samenwerking met andere organisaties ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Deze training vindt in de tweede helft van het jaar plaats.

Ledenexcursie

Als bestuurder of vrijwilliger van een speeltuin is het prettig om eens in de keuken te kunnen kijken van andere speeltuinen en in contact te komen met collega-speeltuinvrijwilligers. Met de ledenexcursie van SpeL ga je samen met andere leden op bezoek bij een aantal Limburgse speeltuinen en heb je de mogelijkheid in gesprek te gaan met collega’s die zich net als jij graag inzetten voor buiten spelen in de buurt of wijk. De ledenexcursie biedt je naast een volledig verzorgde dag met inspiratie en praktijkervaring, een prettige dag met je eigen vrijwilligersteam. De ledenexcursie vindt elk jaar de eerste zaterdag van oktober plaats.

Algemene Ledenvergadering Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een vereniging van speeltuinen en voor speeltuinen. Leden worden middels de Algemene Ledenvergadering op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Speeltuinwerk Limburg. Tijdens de ALV komen onderwerpen aan bod als; bestuurszaken, financiën en het jaarverslag. Speeltuinleden kunnen meepraten en meebeslissen in de Algemene Ledenvergadering.

Bovenstaande bijeenkomsten komen jaarlijks aan bod. Mocht er binnen jouw organisatie behoefte zijn aan maatwerk over een bepaald thema, vul dan het contactformulier in.