Training & Inspiratie

Speeltuinwerk Limburg biedt jaarlijks een aantal trainingen en bijeenkomsten voor leden en andere geïnteresseerden.

Houd voor de precieze data onze social media en website in de gaten!

Dit waren de trainingen/workshops in 2023:

 

VOG-aanvraag voor speeltuinvrijwilligers

Wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe stel je een preventief beleid op voor je speelplek? Deze onderdelen komen ter sprake in de inspiratiesessie. Ook de aanvraag van een VOG-verklaring voor een vrijwilliger komt aan bod.

Fondsenwerving

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen tijdens deze training de nodige informatie en tips om projecten te financieren; voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel bijvoorbeeld of voor de verbetering van de toegankelijkheid van de speeltuin.

Vinden en Binden van vrijwilligers

Wij bieden de training ‘Vinden en Binden van vrijwilligers’ aan voor onze speeltuinleden. De (bestuurs)leden worden aan het denken gezet over het huidige vrijwilligersbeleid en over de vrijwilliger van de toekomst.

Veiligheid van Speelgelegenheden

Deze training gaat in op de veiligheid van speeltoestellen. Bestuursleden en vrijwilligers leren onveilige situaties signaleren die bijvoorbeeld ontstaan door weersinvloeden, onderhoudsachterstanden en vandalisme. Deze bijeenkomst legt de basis voor het doen van eenvoudige visuele inspecties en het kunnen uitvoeren van kleine reparaties, zodat vrijwilligers doelgericht en effectief aan de slag kunnen met het onderhoud van de speeltuin.

Speeltuinen en de toekomst

Hebben de huidige speeltuinen er al zicht op hoe hun speeltuin er over een paar jaar zal uitzien;  veel Limburgse gemeenten kondigen aan te bezuinigen op speeltoestellen en een vergrijzing in het vrijwilligersaanbod in de speeltuinen kan ervoor zorgen dat er veel technische kennis verdwijnt. Hoe gaan speeltuinen om met deze en andere ontwikkelingen?

Speeltoestellen en meer

Een vervolg op “Speeltuinen en de Toekomst” is deze bijeenkomst waar ook andere speelmogelijkheden aan bod komen voor een grote groep gebruikers van speelplekken; buiten spelen en bewegen kan ook gerealiseerd worden met diverse middelen en samenwerkingen van andere partijen.

Ledendag

Als bestuurder of vrijwilliger van een speeltuin is het prettig om eens andere speeltuinvrijwilligers te spreken op een andere locatie. De ledendag biedt je naast een volledig verzorgde dag met inspiratie en praktijkervaring, een prettige dag met je eigen vrijwilligersteam.

Algemene Ledenvergadering Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een vereniging van speeltuinen en voor speeltuinen. Leden worden middels de Algemene Ledenvergadering op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Speeltuinwerk Limburg. Tijdens de ALV komen onderwerpen aan bod als; bestuurszaken, financiën en het jaarverslag. Speeltuinleden kunnen meepraten en meebeslissen in de Algemene Ledenvergadering.

Bovenstaande bijeenkomsten komen jaarlijks aan bod. Mocht er binnen jouw organisatie behoefte zijn aan maatwerk over een bepaald thema, vul dan het contactformulier in.