Burgerinitiatieven

Het begeleiden van buurt- of burgerinitiatieven kan complex zijn en veel tijd kosten. Niet in alle gemeenten is uitgebreid tijd of ruimte om voorgestelde burgerinitiatieven te begeleiden en mee te nemen in de wereld van het beheer en regelgeving van de openbare ruimte. Gemeenten kunnen zich laten ondersteunen, dan wel de processturing gedeeltelijk uitbesteden aan Speeltuinwerk Limburg. Wij stellen ons op als een tussenpersoon en contactpersoon tussen partijen die het proces stroomlijnt en de informatie over en weer de juiste route geeft.

Hierdoor behoudt de gemeente haar efficiëntie en zijn burgers beter geïnformeerd over de te nemen stappen in een burgerinitiatief.

Voor een bedrag van € 250,00 per jaar per burgerinitiatief is het mogelijk om Speeltuinwerk Limburg als procesbegeleider in te zetten. Burgerinitiatieven kunnen er ook voor kiezen zelf lid te worden van Speeltuinwerk Limburg. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Wendy Rietra, Kernenregisseur van Gemeente Maasgouw zegt het volgende over Speeltuinwerk Limburg en de begeleiding van burgerinitiatieven: Als gemeente Maasgouw maken wij regelmatig gebruik van SpeL bij het vormgeven en realiseren van burgerinitiatieven op het gebied van spelen en bewegen. De consulenten van SpeL beschikken over een enorme kennis en expertise in het begeleiden van initiatiefnemers in het proces. Zij adviseren en informeren initiatiefnemers en bieden begeleiding op een positieve en constructieve manier, zonder het initiatief over te nemen of hun rol als SpeL uit het oog te verliezen. Daarnaast zorgen ze voor het verbinden van het initiatief naar mogelijk belanghebbende partijen, zoals een gemeente, woningcorporatie, (plaatselijke) ondernemer, e.d. Ook helpt SpeL met adviseren over financiering, draagvlak krijgen in de buurt en het ophalen van wensen en behoeften. Al met al een belangrijk spin in het web waar we als gemeente graag en prettig mee samenwerken.

Wil je graag weten wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op met Speeltuinwerk Limburg voor een afspraak.

Gemeenten waar wij een samenwerkingsovereenkomst mee hebben, zijn:

  • Gemeente Beekdaelen
  • Gemeente Maasgouw
  • Gemeente Maastricht
  • Gemeente Roerdalen
  • Gemeente Stein