Buiten Spelen en Bewegen

Ruimte geven aan buiten spelen is voor alle gemeenten belangrijk!

80% van de kinderen beweegt te weinig 
Dat buiten spelen gezond is weten wij allemaal! Daarnaast helpt buiten spelen ook bij een evenwichtige sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen. Waar veel buiten gespeeld wordt, ontstaat minder pestgedrag, gaan kinderen beter om met elkaar, laten kinderen betere leerprestaties zien en zitten kinderen lekkerder in hun vel. Het is daarom zorgwekkend dat 80% van de kinderen te weinig beweegt en 1 op de 5 kinderen minder buiten speelt dan dat ze zelf willen. (Bron: Buiten Spelen magazine). Gemeenten kunnen hier wat aan doen door buiten spelen te stimuleren .

Buiten spelen levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid-Buiten Spelen loont!
Een goed ingerichte buurt met ruimte voor spelen en bewegen vergroot de leefbaarheid in dorpen en wijken. Buurtbewoners en kinderen leren elkaar kennen en zorgen voor elkaar. Speelplekken bevorderen integratie, sociale cohesie en veiligheid en vormen daarmee een belangrijke wijkfunctie.
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat “buiten spelen loont”. (Bron: Onderzoek TNO 2012). Wijken worden vriendelijker van buiten spelen. Enerzijds worden huizen meer waard in wijken waar goede speelvoorzieningen zijn. Anderzijds zorgt speelruimte ervoor dat kinderen meer spelen en bewegen; dit bevordert wijkcohesie. Op de lange termijn levert dit gezonde burgers met een beter toekomstperspectief op. Gezond gedrag jong aanleren zorgt voor gezonde gewoonten op latere leeftijd.

Burgerparticipatie
Buiten spelen biedt mooie kansen voor burgerparticipatie. Betrek grote en kleine burgers bij hun omgeving door mee te praten en te participeren bij de inrichting. Voor de begeleiding van deze burgers kun je rekenen op ondersteuning door Speeltuinwerk Limburg. Gemeenten kunnen op deze manier faciliteren dat dagelijks buitenspelen en ontmoeten vanzelfsprekend wordt voor jong en oud.

Speeltuinwerk Limburg ondersteunt en begeleidt projecten die ruimte geven aan Buiten Spelen. Ons uitgangspunt daarbij: “Ieder kind, elke dag”. Wij kijken graag met gemeenten mee in het speelruimtebeleid of begeleiden burgers in het proces bij de opzet van een eigen buurtinitiatief.

Wil je graag weten wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op met Speeltuinwerk Limburg voor een afspraak.

Gemeenten waar Speeltuinwerk Limburg eerder heeft geadviseerd of ondersteund:

 • Gemeente Beekdaelen
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Kerkrade
 • Gemeente Landgraaf
 • Gemeente Maasgouw
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Roermond
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Stein
 • Gemeente Valkenburg
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Weert