Burgerinitiatief: Succesfactoren

Een burgerinitiatief kan voorkomen in allerlei soorten en maten. Het maakt geen verschil voor het speelinitiatief op zichzelf en hoeft ook geen invloed te hebben op het resultaat.

Wij hebben in onze samenwerking met burgerinitiatieven wel ervaren dat er bepaalde punten zijn die zorgen voor een succesvol resultaat. Wij delen ze graag, zodat je zelf kunt bepalen of er nog wat actie nodig is om jouw initiatiefgroep naar het gewenste resultaat te laten groeien.

Draagvlak
Op twee manieren van belang!
Allereerst is een plan vanuit één persoon niet handig. Je zult er voor moeten zorgen dat meer mensen je plan gaan leren kennen en ondersteunen en samen met jou een groep kunnen vormen die voortrekker wordt van jullie plannen. Dat ligt niet in de kwaliteit van het plan, maar wel in het feit dat de inzet en energie die nodig is om een burgerinitiatief succesvol te laten zijn, meer mensen vraagt.
Verder is draagvlak voor het plan nodig van mensen buiten de initiatiefgroep. Hoe leuk jullie plan ook is, er zullen altijd mensen zijn die daar echt anders tegenaan kijken of het -achteraf- graag anders hadden willen zien. Daarvoor zul je ruimte moeten geven en respect moeten opbrengen. Wij hebben goede ervaringen met inspraakavonden. En als ’t om spelen gaat, is kinderinspraak uiteraard ook onmisbaar.

Betrokkenheid en samenwerking met gemeente (of grondeigenaar)
Als je plannen hebt voor een stukje grond in je buurt, dan is het fijn toestemming en instemming van de eigenaar te hebben voor je plannen. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een particulier. Een goed contact is van groot belang. Meedenken in de voorfase is natuurlijk geweldig van de eigenaar, maar zeker ook in de uitvoerende fase moet je elkaar goed kunnen vinden. Door de hele loop van het project moet je met elkaar in gesprek kunnen en zaken kunnen regelen. Denk daarbij aan vergunningen, verzekeringen en wet- en regelgeving die er zijn voor spelen in de openbare ruimte.

Financiën
Plannen maken is de eerste stap, maar uitvoeren brengt een geldvraag mee. Soms is die vraag beperkt en kunnen initiatieven uit met eigen inzet (vrijwilligersinzet mag je ook omzetten naar een financiële waarde in je begroting) en lokale sponsoring door ondernemers en bewoners.
Maar vaak is er meer nodig dan dat. Dan is het fijn dat een gemeente (of andere instelling/grondeigenaar) zich ook financieel verbindt aan het initiatief. Meestal gaat het om een (substantieel) deelbedrag dat wordt toegezegd. Soms in euro’s, maar vaak ook in ondersteuning en diensten (natura). Slechts een enkele keer zullen zij het volledige wensbedrag toezeggen. Uiteraard kun je als burgerinitiatief aan de slag met fondsenwerving en grote sponsoren. Dat kan natuurlijk lukken! Onze ervaring is dat wanneer er een basis bedrag is, dit beter en sneller gaat. En dan nog is het financiële gedeelte een klus die je niet kan onderschatten. Belangrijk dus om ook mensen aan je initiatief te verbinden die daar fanatiek mee aan de slag kunnen. Meer informatie over financieren van je project vind je hier.

Openstaan voor externe contacten/partijen
Ook in jouw wijk zijn -wellicht onverwachte- partijen aan de slag met leefbaarheid. Het kan heel waardevol zijn om hen zo snel als mogelijk te betrekken bij de plannen. Ze kunnen meedenken én meedoen. Dat vergroot je draagvlak, je invloed binnen je gemeente en de mogelijkheden tot financieren. Het is niet zo dat je alle hulp klakkeloos hoeft te accepteren, uiteraard blijft het in basis jullie plan! Maar een andere kijk op de zaak vanuit een andere hoek en het aansluiten van een ander netwerk is natuurlijk een goede zaak.
Voorbeelden van dergelijke partijen zijn sportverenigingen of jeugdwerkclubs, dorpsraden of wijkcommissies, welzijn organisaties, instellingen of de school in de wijk.

Volhouden
Misschien een open deur: maar speelplannen realiseren kost echt wat tijd. Een half jaar is alleen haalbaar als het geld al snel bij elkaar is. Maar een duur van twee jaar vanaf de start tot resultaat is ook geen uitzondering. De tijd heeft te maken met zaken als goedkeuringen in bijvoorbeeld beleid- en bestemmingsplannen, vergunningen en tijd die bijvoorbeeld een ontwerper nodig heeft óf die het kost om inspraak in de wijk goed te regelen. Bereid je daar binnen je initiatief op voor. Ook het regelen van de financiering voor je project kan veel tijd kosten.
Daarnaast kun je in je initiatief niet verwachten dat iedereen die daar vrijwillig in deel neemt op ieder moment voor alle activiteiten beschikbaar is. Respect voor elkaar en realistisch omgaan met ieders inzet en tijd geeft rust in het proces dat je gaat doorlopen. Het maakt de kans dat je zonder frustraties de eindstreep haalt het grootst. En we weten het zeker: volhouders genieten dubbel van het resultaat!