Verwijzing

Verwijzingen zijn bij ons bekende/aangemelde informatie en links  die wellicht handig mogen zijn in je zoektocht naar ruimte voor buiten spelen. Speeltuinwerk Limburg kiest er voor links te vermelden die passen in buiten spelen in haar breedste vorm.

SpeL doet haar best links zorgvuldig na te gaan alvorens deze te plaatsen, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de genoemde sites of naslagwerken. Neem gerust contact op met opmerkingen of aanvullingen voor dit deel van de website: info@speeltuinwerklimburg.nl .

Fondsen/Fondsenwerving

Jantje Beton

NSGK

VSB fonds

ANWB fonds

Rabobank

JEMO Fondsenwerving

Jeugdwerk

Jeugdwerk Limburg

JongNL Limburg

Scouting Limburg

Nieuws en inspiratie over buitenspelen

Nieuws van Speeltuinwerk Limburg

Platform Buitenspelen

Onderzoek over Buiten Spelen

Artikel “Opgroeien in het groen maakt slimmer”

Artikel TNO Onderzoek “Waarde van Buiten Spelen”

Artikel “Minder gepest op groen schoolplein”

Onderzoek groene schoolpleinen

Onderzoek Universiteit Maastricht: Gebruik van (speel)voorzieningen in relatie tot de reistijd tot (speel)voorzieningen en beweeggedrag bij kinderen

Samenwerkende (groene) organisaties

IVN Limburg

Jantje Beton

VKKL Vereniging Kleine Kernen Limburg

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Springzaad

Stichting Oase

VHG (Branchevereniging van hoveniers)

Schoolpleinen

Project Speelplaats

Schoolpleinadvies

Speeltuinwerk

Aan de slag in de speeltuin 

Veiligheid

Branchevereniging spelen en bewegen

Goedgekeurde speeltoestellen (Keurmerkinstituut)

Informatie voor de speeltuinbeheerder (VeiligheidNL)