Gemeente

Onder de noemer “ruimte geven aan buiten spelen en buiten zijn”, staat Speeltuinwerk Limburg ook graag klaar voor Limburgse gemeenten. Buiten spelen raakt vele beleidsterreinen binnen de gemeentelijke organisatie. Denk daarbij aan sport en bewegen, jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, leefbaarheid, beheer openbare ruimte, ontmoeting tussen jong en oud en actief burgerschap. Dat opstellen van beleid en de begeleiding van een burgerinitiatief daardoor telkens maatwerk vraagt, is niets nieuws. Speeltuinwerk Limburg kijkt graag met gemeenten mee in het speelruimtebeleid, begeleidt burgers in het proces bij de opzet van een eigen buurtinitiatief en deelt graag haar kennis over buiten spelen. Niet voor niets worden wij door gemeenten de smeerolie in het contact met burgers genoemd. 

Via onderstaande buttons vind je meer informatie over het aanbod voor gemeenten.