Experttafel voor Gemeenten

Jaarlijks organiseert Speeltuinwerk Limburg een bijeenkomst voor (beleids)medewerkers van Limburgse Gemeenten die werkzaam zijn op het domein van buitenruimte en buitenspelen.

Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen ter sprake zoals; burgerinitiatieven, de inrichting van buitenruimte en speelruimte, maar ook de omgevingswet of een beweegvriendelijke omgeving kan aan bod komen.

Ook dit jaar staat er de tweede helft van het jaar een experttafel bijeenkomst op de planning, houd voor de datum en precieze inhoud onze Social Media en website in de gaten.

Wil je niet wachten op onze vraag of heb je een onderwerp dat echt aandacht verdiend?  Neem gerust contact op met Speeltuinwerk Limburg als  jouw gemeente interesse heeft om gezamenlijk vorm te geven aan deze dag.

Deelnemen aan de volgende Experttafel?

Wil je deze bijeenkomst meemaken? Neem dan contact met ons op. Ook voor het aandragen van onderwerpen ben je van harte uitgenodigd.