Kennisdag Participatie

Limburgse gemeenten zetten hun beste beentje voor, maar er blijft nog steeds veel te leren en te proberen wanneer het gaat over burgerparticipatie. Speeltuinwerk Limburg ziet door haar bezoeken door heel Limburg veel goede zaken bewust of onbewust gebeuren. Die gebeurtenissen zijn het delen waard.

Jaarlijks organiseren wij kennisdagen specifiek gericht op medewerkers binnen Limburgse gemeenten. Door eigen praktijkvoorbeelden, kennis en vragen naar voren te brengen onder collega’s, ontstaan waardevolle overlegmomenten voor alle partijen. Aangevuld met onze expertise maakt dit een leerzame dag.

Harold van der Haar, Gebiedsregisseur Leefbaarheid van Gemeente Nederweert zegt het volgende over Speeltuinwerk Limburg en de Kennisdag Participatie: Ik kan me niet herinneren dat ik vroeger veel binnen was. Ik was  altijd buiten op straat. Vuurtjes stoken, voetballen, verstoppertje spelen, hutten bouwen,  kikkers vangen, vissen. Helaas zijn kinderen tegenwoordig meer binnen dan op straat in de frisse lucht.

We willen toegroeien naar een participatiesamenleving, maar participatie begint al met samen spelen! Om een betere samenleving te creëren, moet je elkaar leren kennen. Hoe je met elkaar omgaat, leer je door samen te spelen. Speeltuinwerk Limburg is een steun in de rug voor de vrijwilligers die ze met raad en daad bijstaan. Het is prachtig om te zien hoe tijdens de Kennisdagen Participatie ideeën over de tafel vliegen en praktische kennis wordt uitgewisseld. Fijn om informeel met collega’s te sparren. Een dag om naar uit te kijken!

De kennisdagen worden gewaardeerd: de afgelopen jaren heeft telkens een gemeente gastgemeente willen zijn voor de bijeenkomsten. Onderstaande gemeenten hebben eerder meegewerkt aan de Kennisdag Participatie als gastgemeente:

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Gemeente Nederweert
  • Gemeente Maasgouw
Jouw gemeente als gastgemeente

Wij zoeken elk jaar naar een gastgemeente waar de Kennisdag Participatie kan plaatsvinden. Neem contact op met Speeltuinwerk Limburg indien jouw gemeente interesse heeft om gezamenlijk vorm te geven aan deze dag.