Kennisdag voor Gemeenten

Jaarlijks organiseert Speeltuinwerk Limburg in samenwerking met een – telkens wisselende- Limburgse gastgemeente een Kennisdag specifiek gericht op medewerkers binnen Limburgse gemeenten. Het thema is per jaar verschillend, maar altijd een “hot item” op het snijvlak van ons beider dienstverlening; gemeentelijke verantwoordelijkheid en buitenruimte.

In eerdere bijeenkomsten spraken we bijvoorbeeld over burgerparticipatie in de buitenruimte, in al haar facetten. In huidige gemeentecontacten komen onderwerpen als Inclusie, Omgevingswet, omgaan met klagers, Beweegvriendelijke omgeving (BVO) of openbaar spelen bij het basisonderwijs aan bod. Deze inhoudelijke vraagstukken zouden zomaar de inhoud kunnen zijn van een volgende Kennisdag. Doordat gemeenten eigen praktijkvoorbeelden, kennis en vragen naar voren te brengen onder collega’s, ontstaan waardevolle overlegmomenten voor alle partijen, waarbij geen onderwerp wordt geschuwd. Kernwoorden als netwerken, halen én brengen voeren de boventoon.

Zowel aan de kant van de gemeente als bij de te ontplooien initiatieven is een lerende houding wenselijk; er is beiderzijds nog veel te leren en te proberen wanneer het gaat over (succesvol) samenwerken en communiceren. Speeltuinwerk Limburg ziet door haar bezoeken door heel Limburg veel goede zaken bewust of onbewust gebeuren. Onze expertise van buiten spelen proberen we toe te voegen aan deze leerzame dag. Deelnemers van uit de gemeenten geven aan de dag als zeer waardevol te beschouwen en zien we regelmatig terug op een volgende bijeenkomst.

Harold van der Haar, Gebiedsregisseur Leefbaarheid van Gemeente Nederweert zegt het volgende over Speeltuinwerk Limburg en de Kennisdag Participatie: Ik kan me niet herinneren dat ik vroeger veel binnen was. Ik was  altijd buiten op straat. Vuurtjes stoken, voetballen, verstoppertje spelen, hutten bouwen,  kikkers vangen, vissen. Helaas zijn kinderen tegenwoordig meer binnen dan op straat in de frisse lucht.

We willen toegroeien naar een participatiesamenleving, maar participatie begint al met samen spelen! Om een betere samenleving te creëren, moet je elkaar leren kennen. Hoe je met elkaar omgaat, leer je door samen te spelen. Speeltuinwerk Limburg is een steun in de rug voor de vrijwilligers die ze met raad en daad bijstaan. Het is prachtig om te zien hoe tijdens de Kennisdagen participatie ideeën over de tafel vliegen en praktische kennis wordt uitgewisseld. Fijn om informeel met collega’s te sparren. Een dag om naar uit te kijken!

Ook de gastgemeenten van eerdere Kennisdagen zijn enthousiast: naast het faciliteren van de dag hebben zij een actieve rol in de inhoudelijke opzet van de dag. Onderstaande gemeenten hebben eerder meegewerkt aan de Kennisdag als gastgemeente:

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Gemeente Nederweert
  • Gemeente Maasgouw
  • Gemeente Maastricht
Jouw gemeente als gastgemeente?

Wij leggen elk jaar een contactpersoon de vraag voor om gastgemeente te willen zijn voor de Kennisdag voor Gemeenten. Wil je niet wachten op onze vraag of heb je een onderwerp dat echt aandacht verdiend?  Neem gerust contact op met Speeltuinwerk Limburg als  jouw gemeente interesse heeft om gezamenlijk vorm te geven aan deze dag.

Deelnemen aan de volgende Kennisdag?

Wil je een Kennisdag meemaken? Neem dan contact met ons op. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor de bijeenkomst ben je van harte uitgenodigd.