Hoe werkt een Burgerinitiatief?

Elk burgerinitiatief begint met een goed idee voor jouw straat of wijk, waarmee het prettiger leven wordt in de straat, buurt of wijk. Soms ligt de basis voor dat idee bij iemand in het bijzonder, een andere keer is het een gesprek van een aantal buren dat meer wordt dan een leuk praatje onderling. Of misschien is er een buurtraad of dorpscomité dat de leefbaarheid ter sprake brengt. Waar de start ook ligt, er komt een moment dat het plan breed gedragen moet worden voordat het doorgang kan krijgen. Alle aanwonende buren moeten op de hoogte gebracht worden, misschien heb je een expert nodig om je te helpen met een echt actieplan, een goed ontwerp. En dan natuurlijk vergunningen, wetgeving en niet te vergeten…geld. Geen één burgerinitiatief is het zelfde!

Ook de route die je maakt naar een plan en uitvoering, vergunningen of geld wordt in gemeenten en binnen burgerinitiatieven op verschillende manieren ingevuld. Ook voor gemeenten zijn buurtinitiatieven onmisbaar en dus werken ze graag mee om te bekijken hoe de samenwerking tot een succes kan worden gemaakt. Dat het overal maatwerk is, hoeft overigens geen probleem te zijn. In elke vorm is de kans op succes! Ook maakt ’t niet uit of je al ervaring hebt in een project als dit of helemaal niet: zowel initiatiefnemers als gemeentemedewerkers laten ons telkens weten dat maatwerk per project ook telkens weer leren betekent voor iedereen die eraan meewerkt. En dat wordt heel positief ervaren.

Of een burgerinitiatief een succes wordt en hoe snel zoiets kan gaan, is echt aan de initiatiefnemers en alle betrokken partijen om hen heen. Het kost tijd, energie en inzet om te komen tot een goed resultaat. Een beetje cliché om te zeggen, maar je krijgt er ook veel voor terug: een mooie plek, nieuwe contacten in de gemeente en in je eigen wijk en tevreden gezichten van groot en klein. Genoeg reden om aan de slag te gaan? Bekijk dan vooral eens het stappenplan dat bij Speeltuinwerk Limburg is ontwikkeld als basis om mee aan de slag te gaan of bekijk enkele voorbeelden. Maar maak vooral je eigen droom waar:

Onderstaand een rode draad voor jullie ontwikkelproces:
idee – draagvlak – plan – inspraak – (aanpassen van het plan indien nodig-) droomplan – goedkeuring in wijk en gemeente – geld – (aanpassen van het plan indien nodig) uitvoering.

Mocht je aan het begin of ergens halverwege het proces ondersteuning nodig hebben, aarzel niet en vul ons contactformulier in.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK