Wat is een Burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een idee of plan van een burger of een groep burgers om zelf vorm te geven aan zaken die de leefbaarheid in de eigen buurt of wijk verbeteren of veranderen. De ene keer is een initiatief een stevig vastgestelde organisatie (stichting of vereniging), een andere keer is het een verzameling buren aan de keukentafel. Dat heeft geen invloed op het eventuele succes van het initiatief.  Ook de insteek van een initiatief kan uiteenlopend zijn: de één wil gaan voor een crossbaan aan de dorpsrand, de ander wil kleuriger en beter onderhouden groen in de straat om zo ruimte te geven aan jong en oud in de wijk om elkaar te ontmoeten.

Speeltuinwerk Limburg zet zich in om alle burgerinitiatieven in de buitenlucht te ondersteunen. Dat mag dus over vanalles gaan: een speelplek, ontmoetingsplek, speeltuin of beweegtuin. Voor de meeste burgerinitiatieven is het contact in de buurt en samen spelen de grootste drijfveer. Dat sluit naadloos aan bij de doelstelling van Speeltuinwerk Limburg. Want buiten spelen en buiten zijn is gezond en belangrijk voor kleine en grote mensen, maar vooral ook heel leuk.

Zijn er binnen jouw leefomgeving ideeën of plannen om zo’n plek in te richten of te verbeteren, maar je weet niet waar te beginnen? Speeltuinwerk Limburg helpt je graag op weg om hierin de juiste stappen te maken.