Jonge vrijwilligers

Vinden en verbinden van vrijwilligers is voor veel (speeltuin)verenigingen een groeiend probleem. Speeltuinwerk Limburg mag partner zijn in een project om jonge mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Collega organisatie VKKL (vereniging voor kleine kernen in Limburg) benadert SpeL met de vraag of wij willen samenwerken in een landelijk project waarvoor zij de Limburgse uitvoering hebben binnen gehaald. Samen met hen en collega organisatie Jeugdwerk Limburg gaan wij de uitdaging aan.

Het project biedt de mogelijkheid aan organisaties om met ondersteuning een plan te maken om jonge mensen te laten proeven van vrijwilligerswerk binnen hun kern of wijk. Er is ook budget beschikbaar voor deze koppeling, maar uiteraard mag er niet betaald worden als salaris: het geld mag worden ingezet ter ondersteuning van de doelen. De proef zet in op een eenmalig contact, maar in Limburg vinden we dat we daar wel wat meer van mogen verwachten. We gaan de verbindingen aan met de hoop en intentie dat we jongeren kunnen prikkelen om langduriger betrokken te willen zijn.

De variatie in organisaties die interesse hebben om jeugdigen te koppelen is groot: van dorpsraad tot carnavalsvereniging, van speeltuin tot jeugdwerkclub. Het te besteden budget wordt ingezet als opleiding voor de nieuwkomers, als investering in de organisatie van een event, of staat in de wacht omdat de organisatie eerst zelf klaargestoomd mag worden voor de ontvangst van nieuwe vrijwilligers.

De doelstellingen van 25 jeugdigen op 5 plekken in Limburg wordt gesteld. Momenteel wordt op verschillende plekken aan het project gewerkt. Soms gaat de ontvangst voortvarend en is het eerste samenwerkingsproduct al in zicht, soms vraagt de aanpassing in de eigen organisatie nog alle aandacht. We gaan alle bij alle partijen met evenveel enthousiasme aan de slag. Alle fases zijn belangrijk voor het slagen van deze koppeling in de toekomst.

Dat dat niet altijd gelijk oploopt met de wens voor snelle resultaten, nemen we voor lief. Het project – dat een vrijwillig vervolg is op de oude maatschappelijke dienst tijd- werkt aan een gedragsverandering bij alle leeftijden. Iets dat niet bij iedereen ineens gaat, maar wel van belang is voor een krachtiger samenleving.

Welke factoren bijdragen aan succes, volgt nog uit het landelijke onderzoek. Maar in Limburg hebben we toch al wat zaken op een rij gezet:

  • jeugdigen willen zich over het algemeen graag verbinden aan bestaande structuren in dorp of wijk
  • jeugdigen vinden het belangrijk dat deze structuren blijven
  • jeugdigen zien zaken anders
  • jeugdigen werken anders samen
  • jeugdigen vragen ondersteuning daar waar het gaat om netwerk bouwen en kennis maken met overheidsinstanties (vergunningen, gang van zaken, wie is wie)
  • ontvangers zien de noodzaak voor aansluiten van jonge mensen en zijn bereid daarvoor gewoontes te doorbreken
  • ontvangers geven jeugd de ruimte voor nieuwe ideeën, overlegvormen, hun kijk op de zaak
  • ontvangers geven vertrouwen en durven zaken te laten (fout) gaan om zo leren te bevorderen

Vanuit Speeltuinwerk Limburg werken we met veel plezier aan dit project. Onze ervaring willen we in de toekomst graag inzetten voor onze eigen leden, maar uiteraard ook voor anderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook gemeenten in Limburg die meedoen aan de experimentensubsidie die VNG beschrijft voor de maatschappelijke diensttijd een samenwerking mét ervaring op het werk vlak aanbieden.