Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen die ontstaan in, bij of rondom het speeltuinwerk of binnen Speeltuinwerk Limburg. Hij/zij is aanspreekpunt voor (speeltuin)bestuurders, consulenten, vrijwilligers, jeugd, ouders/verzorgers en andere betrokkenen die te maken krijgen met zorgen of onenigheid en daarbij onderling niet tot een oplossing komen.

De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar een oplossing, blijft betrokken en geeft advies of ondersteuning. Daarbij blijkt soms een mogelijkheid te bestaan om tot een informele oplossing te komen. Kortom, de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en begeleidt het proces van te nemen stappen. Gesprekken met derden, bemiddelen of betrekken van professionals kunnen bij de taak van de vertrouwenspersoon horen.

Vertrouwenspersoon van SpeL

Speeltuinwerk Limburg heeft een eigen vertrouwenspersoon die naast de taak voor SpeL zelf, ook heeft aangegeven deze functie op zich te willen nemen voor vrijwilligersteam die geen eigen vertrouwenspersoon binnen de eigen organisatie hebben. Je kunt direct contact opnemen met deze vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina Vereniging SpeL bij Veilig Werken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan je speeltuin

Denk je als speeltuin over het aanstellen van een  vertrouwenspersoon, dan zoek je misschien wat extra informatie om een goede keus te maken. Dit document helpt je op weg.