Trainen

Ook op het gebied van trainen kun je bij SpeL terecht: er is een jaarlijks trainingsaanbod voor leden en niet leden. De trainingen gaan onder andere in op het vinden van vrijwilligers, de bewustwording rondom de verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger draagt voor veilig werken, de veiligheid van speeltoestellen en fondsenwerving. 

De training die ingaat op de verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger draagt, past binnen de methode “In Veilige Handen.” Deze methode richt zich op het voorkomen van ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag en hoe je hiermee omgaat in de speeltuin. SpeL hanteert zelf deze methode en adviseert deze aan iedereen die met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen en jeugdigen werkt. Wij adviseren besturen en vrijwilligers dan ook om deze training zeer regelmatig (bijvoorbeeld eens per twee jaar) te volgen om zelf juist op dit vlak alert te blijven; bewustwording op dit vlak is en blijft belangrijk.