Trainen

Op het gebied van trainen kun je bij SpeL terecht: er is een jaarlijks trainingsaanbod voor leden en niet leden. Daarvan zijn twee trainingen die specifiek ingaan op de bewustwording rondom de verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger draagt voor veilig werken. Het zou goed zijn als je deze trainingen doorloopt als (nieuwe) vrijwilliger, zodat een basiskennis veronderstelt mag worden bij het beheer van de speeltuin. Omwille van de inhoud (gedragscodes, pedagogiek, methodiek In Veilige Handen, noodhulp) is het niet verkeerd deze trainingen periodiek (bijvoorbeeld elke twee jaar) te herhalen.

In het trainingsaanbod zit ook een training die meer ingaat op de verantwoordelijkheden bij het technisch beheer van een speeltuin. Veiligheid (wet en regelgeving speeltoestellen) is immers bij wet geregeld en mag ook voor de vrijwilliger op de voorgrond staan:

Bij deze trainingen wordt achteraf een certificaat van deelname uitgereikt.