Trainen

Op het gebied van trainen kun je bij SpeL terecht: er is een jaarlijks trainingsaanbod voor leden en niet leden. Daarvan zijn twee trainingen die specifiek ingaan op de bewustwording rondom de verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger draagt voor veilig werken.

De beide trainingen op gebied van sociale veiligheid worden jaarlijks door Speeltuinwerk Limburg gegeven, omdat deze past in de methode “In Veilige Handen” die SpeL zelf hanteert, maar ook adviseert aan iedereen die met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen en jeugdigen werkt. We adviseren besturen en vrijwilligers dan ook om deze training zeer regelmatig (bijvoorbeeld eens per twee jaar) te volgen om zelf juist op dit vlak alert te blijven; bewustwording op dit vlak is en blijft belangrijk.

Als je deze trainingen doorloopt als (nieuwe) vrijwilliger, kan een basiskennis verondersteld worden voor het beheer van de speeltuin. Omwille van de inhoud (gedragscodes, pedagogiek, methodiek In Veilige Handen, noodhulp) is het niet verkeerd deze trainingen periodiek (bijvoorbeeld elke twee jaar)  voor alle bestuurders en vrijwilligers te herhalen.

Dat belang mag ook blijken uit het feit dat we vanaf 2019 de deelnemers aan de veiligheidstrainingen belonen met een certificaat van deelname. Er is ook een speeltuincertificaat voor speeltuinen die met alle betrokkenen deelnemen.

Trainingen op het gebied van Sociale Veiligheid zijn:

In het trainingsaanbod zit ook een training die meer ingaat op de verantwoordelijkheden bij het technisch beheer van een speeltuin. Veiligheid (wet en regelgeving speeltoestellen) is immers bij wet geregeld en mag ook voor de vrijwilliger op de voorgrond staan:

Ook bij deze trainingen wordt achteraf een certificaat van deelname uitgereikt. De training is uitermate geschikt voor het technische beheer, maar kan ook duidelijkheid scheppen voor een bestuur dat toch ook voor deze veiligheid de eindverantwoordelijkheid draagt.