Werken met Verklaring omtrent Gedrag VoG (Speeltuinwerk Limburg)

Speeltuinwerk Limburg werkt ook intern met de Methodiek In Veilige Handen. Bestuur en consulenten zijn getraind in de methodiek en werken volgens het daarin vastgestelde beleid. De beleidstukken die daartoe zijn opgesteld zijn: Gedragscode, Aanstellingsbeleid en Vertrouwenspersoon.

Daarnaast zijn alle consulenten en bestuurders in het bezit van een VoG.

Speeltuinwerk Limburg stelt een vertrouwenspersoon aan voor de eigen organisatie, die tevens deze functie op wil nemen voor vrijwilligersteams die geen eigen vertrouwenspersoon in de organisatie hebben.

Speeltuinwerk Limburg onderschrijft ook de richtlijnen van de AVG, de regelgeving rondom persoonsgegevens. Daarover vind je hier meer informatie.