Gratis VoG’s (voor speeltuinen)

Er is een mogelijkheid om je vrijwilligers te voorzien van een VoG zonder extra kosten: de VoG via Justis.nl. Dezelfde informatie uit dezelfde bron, maar dan digitaal.  Om dit te doen raden we je aan eerst de gevraagde stukken op te stellen en te bespreken in je team. En er dan even rustig voor te gaan zitten om de aanvraag vanuit jullie speeltuin te doen. Let wel: je dient als vereniging een eHerkenning te hebben – hier zijn wel (jaarlijkse) kosten aan verbonden (zie stap 2).

Als de registratie eenmaal gedaan is, kunnen de aanvragen worden gedaan. De eerste keer is het handig daar tijd voor uit te trekken (en alle vrijwilligers daarvoor bijvoorbeeld een avond te laten komen), daarna gaan de zaken snel en vrijwel kosteloos. Zeker de moeite waard dus om de tijd in te investeren.

Hoe je dat doet:

Stap 1. Zorg ervoor dat de beleidsstukken voor jouw club zijn opgesteld en digitaal beschikbaar zijn. (gedragscode, aanstellingsbeleid, vertrouwenspersoon).

Stap 2. Zorg dat je club gebruik kan maken van eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 dienen jullie EH2+ als eHerkenningsniveau te hebben. Extra info gewenst: klik hier.

Stap 3. Registreer je club op gratisVOG.nl
Meld je aan op gratisVOG.nl. Hier lees je meer over de procedure. Met de aanmelding machtig je de NOV (de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) om de speeltuin op te geven voor de Regeling Gratis VOG bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. NOV  toetst of je als speeltuin staat in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en of je als speeltuin beleid voert om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers.

Stap 4. Beleidstukken aanleveren
Upload de gedragscode en/of aanstellingsbeleid en/of informatie over vertrouwenspersoon. 
NOV kijkt of de aanmelding volledig is en geeft eventueel advies als er informatie ontbreekt. Om ‘het preventief beleid’ van de speelplek te toetsen wordt er gevraagd om een ‘gedragscode’ en het ‘aanstellingsbeleid’ van jullie speeltuin en hoe jullie de achterban informeren over de vertrouwenspersoon. De praktijk leert ons dat als je deze drie voorgenoemde zaken (beleidsstukken) beschreven hebt in een bestand of op jullie site, NOV de aanmelding doorstuurt naar het ministerie van Veiligheid en Justitie en de aanvraag goedgekeurd wordt.

Stap 5. De afdeling ontvangt een e-mail van NOV wanneer de aanmelding naar het ministerie van Veiligheid en Justitie is doorgestuurd en daar in behandeling wordt genomen.
Het ministerie heeft in principe 8 weken om de aanmelding te verwerken (meestal gaat dat veel sneller). Wanneer jullie als speeltuin een e-mail hebben ontvangen dat jullie zijn toegelaten tot de regeling, kan de speeltuin gratis VOG’s voor de ingeschreven vrijwilligers klaarzetten. Dat kan hier. Omdat je als speeltuin bent toegelaten tot de regeling, zie je de optie om een gratis VOG aan te vragen. Als je deze optie niet ziet, moet je NIET doorgaan met het klaarzetten van VOG’s.

Wat vraag je precies aan? Bij de aanvraag kun je aangeven op welke zaken je de (nieuwe) vrijwilliger getoetst wil hebben voor een VoG. Maak afspraken over wat jouw speeltuin daarvoor vaststelt en zet dat ook bij iedereen in. Voor bepaalde functies kun je andere afspraken vaststellen. Voorbeeld: omgaan met geld is voor een penningmeester wel belangrijk, maar bij andere taken minder van toepassing. Wil je meer informatie, klik dan hier.

Let op!

 • Vrijwilligers hebben hun DigiD (én hun DigiD-wachtwoord) nodig voor een aanvraag via het systeem.
 • Of je als speeltuin kiest voor een verplichting voor een VoG is een keuze van de speeltuin, tenzij jullie gemeente anders voorschrijft.
 • Zorg er bij de aanvraag voor dat het omgaan met jeugd en kinderen altijd in de aanvraag staat bij alle vrijwilligers en medewerkers. Bij een penningmeester kies je bijvoorbeeld ook voor financiën. Maak een afspraak over welke screening gebieden je altijd wilt gebruiken in jouw speeltuin bij een VoG aanvraag.
 • Bedenk vooraf hoe je om wil gaan met mensen die geen VoG aanvraag willen doen.
 • Bedenk vooraf hoe je om wilt gaan met meldingen wanneer het toch mis gaat. Maak bijvoorbeeld afspraken of een meldprotocol voor opvangen van een dergelijke situatie.

Het aanvragen kan beginnen. Ga naar: https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm

Denk nog even aan:

 • voorletters, achternaam en e-mailadres van de aanvrager
 • zorg dat je de juiste “functieaspecten” per vrijwilliger aanvraag weet:
  • 01 informatie
  • 02 geld
  • 03 goederen
  • 04 diensten
  • 05 zakelijke transacties
  • 06 proces
  • 07 aansturen organisatie
  • 08 personen