Werken met Verklaring omtrent Gedrag VoG (voor speeltuinen)

Omgaan met jeugd is van alle tijden, maar omgangsvormen zijn zaken die veranderen en waarover de afspraken die wij maken dus ook nogal eens veranderen. Daarover zul je als speeltuin -door het bestuur, maar ook voor en door vrijwilligers- een beleid moeten maken: afspraken over hoe de zaken bij jullie zijn geregeld. Van hele praktische zaken, tot afspraken over gedrag onderling en naar bezoekers.

Een Verklaring omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers en bestuurders in je team hoort tegenwoordig bij iedere club of vereniging die omgaan met jeugd serieus neemt.  En dan ook jaarlijks opnieuw aanvragen, dat kan nu ook online gratis (je betaalt wel voor de eHerkenning, maar het aanvragen van een VoG is daarna gratis). Om dat te kunnen regelen moet je beleid wel vastgelegd zijn en dient er volgens die afspraken gewerkt te worden.

De  afspraak over een VoG mag -naast allerlei andere afspraken- onderdeel zijn van jullie beleid. Denk goed na over wat je opschrijft en bespreek van alle zaken zoals dat bij jullie gaat. Zorg dat iedereen die zich bij jullie aansluit of al jaren bij jullie werkt hiermee kan en wil werken.

Leg je beleidsstukken niet in een la, maar zorg ervoor dat je minstens jaarlijks met elkaar nog eens bekijkt of de kennis moet worden herhaald, opgefrist of zelfs aangepast moet worden. Voorbeelden van beleidsstukken die je kunt opstellen in jouw vereniging, stichting of club die passen in de Methodiek Veilig Werken, vind je onder deze links Gedragscode, Informatie over Aanstellingsbeleid, Aanstellingsbeleid  en Vertrouwenspersoon. Deze stukken zijn overigens ook noodzakelijk als je wilt gaan werken met de module voor de Gratis VoG.