Week van de Opvoeding

Elk jaar “vieren” de centra voor jeugd en gezin in heel Nederland de Week van de Opvoeding. Dat doen ze door in oktober een hele week aandacht te besteden aan een thema rondom opvoeden.

Niet alleen het CJG zelf organiseert vaste en extra activiteiten; de organisatie vraagt ook eenieder die met jeugd en jongeren te maken heeft mee te denken voor deze bijzondere week. Overal in het land wordt daaraan meegewerkt.

Speeltuinwerk Limburg doet in 2020 al voor het zesde jaar mee met de Week. Telkens werken we samen met andere organisaties die zich willen koppelen aan het thema van dat jaar. De partners verschillen daardoor per jaar, maar eigenlijk zijn de Limburgse collega-jeugdorganisaties wel vaste gezichten in de samenwerking.

Dit jaar is er een mooi “Luister en praatdoosje” ontwikkeld waarin zich veel kaartjes met vragen en stellingen bevinden.

Volgend jaar doen we graag weer mee! Opvoeden is immers iets waar je iedereen in de omgeving bij nodig hebt.