SpeelplekOntwikkeling (2017 tot 2020)

Een spiegel van jouw speeltuin of speelplek!

Met deelname aan het project SpeelplekOntwikkeling krijgt je speeltuinorganisatie meer inzicht in het reilen en zeilen van de speeltuin. Met behulp van enquêtes aan ouders en kinderen, omwonenden, vrijwilligers en bestuursleden laten we je zien hoe al deze mensen tegen de speelplek aankijken; je krijgt een 360 graden scan van je speeltuin. Leidraad hierin zijn de succesfactoren: Veiligheid en pedagogisch klimaat, Financiën, Vrijwilligersbeleid, Speelkwaliteit en Accommodatie en materialen.

 

Hoe gaat het in z’n werk?

De methodiek bestaat uit een aantal stappen:
• Kennismaken met het bestuur.
Uitleg over de methodiek. Gegevens uitwisselen. Afspraken vastleggen.
• Uitzetten van de enquêtes
• Verzamelen en verwerken van de enquêtes en nadere gegevens door SpeL
• Presenteren uitkomsten aan bestuur en vrijwilligers.
• Opstellen van verbeterplannen. Wat is goed en wat kan beter?
• Waarmee kan SpeL jullie helpen?

Resultaten van speeltuinen die eerder aan Project SpeelplekOntwikkeling hebben deelgenomen, waren:

Waardering voor:

 • De vriendelijke vrijwilligers die altijd klaar staan.
 • De lage entreeprijs.
 • Het fijne speelplezier wat geboden wordt.
 • De leuke en veilige speeltoestellen.
 • De fijne plek waar kinderen met vriendjes kunnen spelen.

Verbeterpunten zijn:

 • Vanuit de bezoekers is het verzoek voor een rookvrije speeltuin gekomen.
 • Meer schaduwplekken in de speeltuin.
 • Meer zitplekken in de speeltuin.
 • Verruiming van het assortiment in de speeltuin.

Voor wie is Project SpeelplekOntwikkeling

 • Voor speeltuinorganisaties
 • Voor beheerders (vereniging of stichting) van openbare speelplekken
 • Voor gemeenten

Kosten voor deelname aan Project SpeelplekOntwikkeling

 • Voor leden van Speeltuinwerk Limburg is deelname gratis.
 • Voor niet-leden (overige speeltuinen en gemeenten) bedragen de kosten € 2.000,00 per speeltuin of speelplek, of wordt een maatwerkafspraak gemaakt. Je kunt ook een lidmaatschap bij Speeltuinwerk Limburg overwegen.
 • Let op: Jaarlijks is er plek voor enkele deelnemende speelplekken. Laat tijdig je interesse weten!

Speeltuinen die je voorgingen waren heel positief over hun deelname. Mocht je hun verhaal willen horen, dan kan dat: voor deelname of meer informatie over Project SpeelplekOntwikkeling,  vul je het  contactformulier in.