Schoolpleinen in Limburg (2018 tot heden)

Speeltuinwerk Limburg doet een aanvraag voor subsidie bij Provincie Limburg om scholen beter te kunnen ondersteunen bij het aanpassen van hun schoolplein of buitenruimte. Een meerderheid van de Nederlandse provincies kent al zo’n regeling voor scholen.

In het najaar van 2018 deed Speeltuinwerk Limburg onderzoek onder Limburgse basisscholen naar de behoefte voor ondersteuning bij het aanpassen van de buitenruimte (schoolplein). Daarin gaf een meerderheid van de scholen aan dat hulp gewenst is. Daarbij zijn zowel ondersteuning in het proces als bij de financiën genoemd als hoofdwensen. Dit heeft geleid tot een briefwisseling en een aanvraag aan Provincie Limburg in voorjaar 2019.

Spelen en bewegen rondom school en opvang wordt steeds belangrijker. Provincie Limburg steekt als overheid veel energie (en budget) in gezond aanbod op scholen. Met de eerste wetenschappelijk aangetoonde resultaten van beweegscholen en gezonde scholen in de broekzak, kun je niet anders dan in actie komen.