Schoolpleinen in Limburg

Speeltuinwerk Limburg doet een aanvraag voor subsidie bij Provincie Limburg om scholen beter te kunnen ondersteunen bij het aanpassen van hun schoolplein of buitenruimte. Een meerderheid van de Nederlandse provincies kent al zo’n regeling voor scholen.

In het najaar van 2018 deed Speeltuinwerk Limburg onderzoek onder Limburgse basisscholen naar de behoefte voor ondersteuning bij het aanpassen van de buitenruimte (schoolplein). Daarin gaf een meerderheid van de scholen aan dat hulp gewenst is. Daarbij zijn zowel ondersteuning in het proces als bij de financiën genoemd als hoofdwensen. Dit heeft geleid tot een briefwisseling en een aanvraag aan Provincie Limburg in voorjaar 2019.

Spelen en bewegen rondom school en opvang wordt steeds belangrijker. Provincie Limburg steekt als overheid veel energie (en budget) in gezond aanbod op scholen. Met de eerste wetenschappelijk aangetoonde resultaten van beweegscholen en gezonde scholen in de broekzak, kun je niet anders dan in actie komen. En daarin wil SpeL het voortouw nemen.

De bedoeling is dat -als de politiek besluit hiervoor geld vrij te maken- het geld te besteden daar waar scholen de noodzaak zien: in begeleiding of in de financiën. Scholen die actief aan de slag gaan met hun buitenruimte, zullen aanspraak moeten kunnen maken op een bedrag. Uiteraard zal dat onder bepaalde voorwaarden zijn en wellicht niet genoeg zijn voor een totale renovatie, maar het zal zeker meer kans geven om te komen tot dat gewenste resultaat: een opgefrist terrein. Daarbij hoeft het niet uit te maken of de school grote of juist kleine wensen heeft voor het plein. En uiteraard blijft de invulling van een schoolplein volgens de wens, kennis en kunde van de school.

In het collegeprogramma zoals dat nu voor ligt staat benoemd dat de Provincie vervolg wil geven aan de inzet voor gezonde scholen en kindvriendelijke buitenruimtes in Limburg. Er dienen structurele maatregelen voor bewegen en gezonde voeding te komen.

Dit geeft hoop op de toekenning van de subsidie en daarmee hoop op de mogelijkheid om scholen nog meer dan we nu al doen te ondersteunen in de buitenruimte. Via website en nieuwsbrief houden we je uiteraard op de hoogte van vervolg!