Project Speelplaats

Dagelijks buiten spelen op het schoolplein is steeds belangrijker geworden. Kinderen doen veel schoolwerk zittend en de ontwikkeling van digitaal spelen zorgt dat kinderen nog minder bewegen op een dag. Door een aantrekkelijk schoolplein met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer groen en zelfs mogelijkheden voor buitenlessen, worden kinderen uitgedaagd om te spelen en bewegen. Dit is goed voor de gezondheid, voor de leerprestaties en het is vooral ook heel erg leuk!

Het (her)inrichten van een schoolplein is geen dagdagelijkse taak voor een schoolbestuur of schoolpleincommissie. Speeltuinwerk Limburg helpt scholen op weg op deze website of in een persoonlijk afspraak.  Als partner in  “Project Speelplaats” helpen we – samen met andere partners-  bij de ontwikkeling van het schoolplein. Deze website voorziet je van informatie over bestaande schoolpleinprojecten en geeft daarmee handvatten om zelf met de buitenruimte van je school aan de slag te gaan.

Project Speelplaats is een initiatief van Speeltuinwerk Limburg, waarbij is samengewerkt met de volgende projectpartners:
• Jantje Beton, IVN, GGD Limburg Noord en GGD Zuid Limburg, initiatiefnemers van Project Gezonde Schoolpleinen
• VHG, CNME en Stichting Springzaad, initiatiefnemers van Project Groene Schoolpleinen
• Johan Cruijff Foundation, initiatiefnemer van Schoolplein 14
• Provincie Limburg

Op de website van Project Speelplaats vind je informatie over:

  • Gezonde Schoolpleinen
  • Groene Schoolpleinen
  • Schoolplein 14
  • Speeltuinwerk Limburg

Project Speelplaats geeft ruimte aan buiten spelen!