de gezonde basisschool van de toekomst (2014 tot heden)

Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen in Limburg veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook steeds meer kinderen in onze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Uiteindelijk leidt dit weer tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkloosheid. Een negatieve vicieuze cirkel met een structurele en hardnekkige achterstand als resultaat.

Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te ondernemen om het tij te keren. ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst‘ sluit aan op deze vraag. Het programma zet in op een verbetering van de talentontwikkeling van het kind.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst biedt de leerlingen op de scholen die meedoen aan het project 2 kansen: het aanpassen van het eetgedrag én het aanpassen van het beweeggedrag op school. Vier scholen van scholenstichting Movare doen mee. Twee van deze scholen hebben zowel het eten als het bewegen aangepast (volledige interventiescholen). De andere twee scholen hebben gekozen voor het aanpassen van bewegen(beweegscholen). Het project duurt op alle scholen minimaal 4 jaar.

Doel van ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ van Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.

Uiteraard zijn er meer scholen geïnteresseerd in zo’n aanpak. Sommige scholen pakken kleinschalig op, maar er zijn ook koepelstichtingen die met het idee aan de slag willen. Zo heeft scholenstichting Prisma in gemeente Peel en Maas ook plannen. De scholen willen daar gaan voor een duurzame inzet van bewegen en gezond eten. Vergelijkbaar met de doelen van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, maar net wat anders vormgegeven.

Speeltuinwerk Limburg is partner in beide trajecten. Onze bijdrage bestaat vooral uit advies en begeleiding in het geschikt maken en gebruiken van de buitenruimte. Min of meer zoals we dat ook doen voor alle andere scholen, maar binnen de trajecten natuurlijk met een extra tintje. Van visie naar vlekkenplan past in deze trajecten natuurlijk in een brede visie die verder gaat dan buiten spelen. Maar dat blijft voor ons het speerpunt: een buitenruimte die voor leerlingen, leerkrachten en ouders past bij de wensen. Van buitenlokaal tot pluktuin, van sportveld tot stil in het groen. Want buiten spelen, leren en bewegen is goed voor je.

Meer weten over de Gezonde Basisschool van de Toekomst? klik hier.