Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR.

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten stichtingen en verenigingen schaden. Dit betekent dat statuten aangepast/ veranderd moeten worden.

SpeL heeft de samenwerking gezocht met andere Limburgse maatschappelijke organisaties om informatie over WBTR te delen met onze leden. Onze speeltuinleden zijn middels een mail op de hoogte gebracht van het volgen van webinars bij Huis voor de Sport Limburg. Voor meer info zie WBTR.