WBTR: Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen

Update 22 september 2021: Zoals eerder vermeld, verplicht de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor verenigingen en stichtingen om voor 1 juli 2021 een aantal zaken goed geregeld te hebben. Wij brengen dit nogmaals onder de aandacht omdat blijkt dat veel organisaties nog geen concrete actie ondernomen hebben. Studenten van Hogeschool Zuyd hebben onder begeleiding van ervaren juristen het zgn. Legal Lab ontwikkeld en kunnen je kosteloos verder helpen.

Via onderstaande links is meer informatie te vinden over de WBTR:

https://legallab.online/wbtr/
https://legallab.online/wbtr-algemeen/
https://legallab.online/veelgestelde-vragen-over-de-wbtr/
https://legallab.online/kennisclips-wbtr/

Voor vragen: legallab@zuyd.nl

##

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR) in. Op dat moment moet een vereniging of stichting voldoen aan deze wet die is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Én om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Dat betekent voor veel verenigingen en stichtingen dat zij een en ander moeten wijzigingen. Maar wat precies?

Het juridische leerwerkbedrijf van Zuyd Hogeschool, Zuyd Legal Lab, heeft in samenwerking met diverse partners een digitaal juridisch hulploket gelanceerd om Limburgse verenigingen en stichtingen te ondersteunen m.b.t. de WBTR. Op www.legallab.online/wbtr/ kan een gratis stappenplan aangevraagd worden, met dat stappenplan kunnen bestuurders controleren of zij aan de verplichtingen van de WBTR voldoen en wat ze (eventueel) nog moeten wijzigen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Via de website  WBTR webinars – Huis voor de Sport Limburg (hvdsl.nl) zijn de meest gestelde vragen en antwoorden te vinden m.b.t. de WBTR. Deze vragen zijn opgehaald tijdens een drietal webinars over de WBTR die de provinciale ondersteuningsorganisaties in maart organiseerden. Deze webinars zijn ook terug te kijken op WBTR webinars – Huis voor de Sport Limburg (hvdsl.nl)

De wet verplicht niet dat alle verenigingen en stichtingen vóór 1 juli 2021 hun statuten moeten wijzigen. Er geldt namelijk overgangsrecht. U heeft de tijd. Als de huidige statuten regels bevatten die niet in lijn zijn met de WBTR, dan vervallen deze op het moment dat de WBTR in werking treedt. De WBTR verplicht u wel om bij de eerstvolgende statutenwijziging de statuten in overeenstemming met de WBTR te brengen. Het is uiteraard wel verstandig om de komst van de WBTR te gebruiken als moment om (samen met een notaris) de statuten nog eens tegen het licht te houden. Op die manier kunt u bepalen wat het beste moment is om de statuten te wijzigen. Soms is het namelijk verstandig om niet te lang met het wijzigen van de statuten te wachten.