VOG-aanvraag voor speeltuinvrijwilligers – 31 maart 2022

Nu de maatschappij steeds meer open gaat, is er 31 maart 2022 van 19.00u tot 20.30u een inspiratie-avond in Sint Joost.

Het thema van deze bijeenkomst is het aanvragen van            VOG-verklaringen voor vrijwilligers in de speeltuin. 

Iedere speeltuinbezoeker komt graag in een veilige en gezellige omgeving en daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Daarom zal stap voor stap duidelijk worden hoe deelnemers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen voor de vrijwilligers. Ook na afloop van deze avond blijft er een informatiepunt beschikbaar.

Aanmelden kan via info@speeltuinwerklimburg.nl