UBO-ook voor speeltuinverenigingen en -stichtingen

Stichtingen en verenigingen zijn vanaf 27 maart 2022 verplicht om de uiteindelijk belanghebbenden, (UBO’s), aan te melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het is bedoeld voor mensen die binnen je vereniging/stichting voor meer dan 25% stemrecht hebben bij een besluit tot statutenwijziging.
Maar … omdat er bij een vereniging/stichting geen “eigenaar” is, moet vaak het volledige bestuur aangewezen worden als “hoger leidinggevende”. Dit is een extra administratieve handeling die vastgelegd dient te worden bij de Kamer van Koophandel.
Meer info is te vinden op onze website: https://www.speeltuinwerklimburg.nl/…/bestuurszaken/