Trainingen van SpeL: In Veilige Handen

In de afgelopen maanden zijn de eerste twee trainingen van dit jaar vanuit SpeL weer geweest. Zo’n 40 vrijwilligers kwamen er op af. SpeL vindt ’t van belang dat vrijwilligers en bestuurders zich laten trainen en biedt deze trainingen dan ook gratis aan voor leden. Zowel de deelnemers als de speeltuinen kunnen het certificaat behalen, zodat zij ook aan bezoekers kunnen laten zien dat ze waarde hechten aan deze methodiek.

SpeL gaf in januari de training Gewenst en Ongewenst Gedrag (in de speeltuin). In maart stond Eerste Hulp in de Speeltuin op het programma. Beide trainingen samen vormen een goede basis voor (startende) vrijwilligers om een beeld te hebben van sociale veiligheid en de verantwoordelijkheid die daarin wordt verwacht. SpeL en ook de deelnemers zien het belang in van deze training.  Ook van vrijwilligers  -bij de speeltuin of welke andere vorm van jeugdwerk dan ook- wordt een hoog gehalte van bewustwording verwacht in het omgaan met kinderen. Vrijwilligers met taken van een professional zeggen we in de training.

Beide trainingen zijn gericht op sociale veiligheid en toegespitst op de speeltuinomgeving. Met de ervaringsjaren van SpeL zijn er heel wat voorbeelden geweest van problematiek en vragen vanuit de leden. Wij spreken dan ook vaak vanuit voorbeelden of een casus van de speeltuin zelf. De trainingen geven alle ruimte om je eigen vragen, ervaringen of zorgen voor te leggen of te delen. SpeL heeft niet altijd een mening of oplossing, maar samen bespreken wij graag alle kanten van een probleem.

Deelnemers geven aan dat het onderwerp inderdaad iets is om regelmatig op te frissen. Omdat deze voorvallen -gelukkig- niet zo vaak voorkomen is het goed om je soms weer bewust te zijn van veiligheid. “Eigenlijk zou dit net als de vaste inspectie van de technische veiligheid gewoon regelmatig voorbij mogen komen”, zei een vrijwilliger ons.

Uiteraard staan de trainingen ook voor volgend jaar weer op de agenda. Wil je eerder training? Het is mogelijk om als speeltuin de training op locatie te organiseren, mits voldoende deelname natuurlijk.

Steeds vaker komen wij bij het adviseren van speeltuinen op allerlei vlak erachter, dat ze info missen die gewoon in de trainingen zit. Andersom merken wij ook dat speeltuinen die aan de trainingen deelnemen steeds beter de zaken voor elkaar krijgen.

Wij hopen iedereen dus graag te zien op onze volgende trainingen. En als wij de deelnemers van de afgelopen maanden mogen geloven: echt een aanrader!

Wij feliciteren alle deelnemers van harte met het behalen van hun certificaat. Tot een volgende training!