Training voor besturen: Besturenavond – 25 oktober

Op 25 oktober organiseert SpeL een avond die specifiek is bedoeld voor (speeltuin) bestuurders. Ben je bestuurder, of overweeg je deze rol op korte termijn, dan is dit een avond om niet te missen.

Deze training zal plaatsvinden bij Brede Maatschappelijke voorziening D’n Hook, Reinoud van Gelderstraat 61A in Susteren van 19.30 tot 21.45 uur.

Speeltuinbesturen hebben ons laten weten behoefte te hebben aan extra informatie in hun rol. Vanuit SpeL, maar zeker ook door met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Daarom organiseren wij de Besturenavond. Speciaal bedoeld voor bestuurders, waarbij wij informatie aanbieden en kunnen ingaan op ervaringen en vragen. Neem je verhaal of vraag mee en kijk vooral ook eens in de keuken van een ander speeltuinbestuur.

Onderwerpen die wij aan bod laten komen, zijn:
• Wat doet een bestuur?
• Welke taken en functies zijn er?
• Wat mag je verwachten van een bestuur?
• Zijn er genoeg bestuurders/vrijwilligers?
• Hoe vind je verjonging?
• Hoe wil je besturen?
• Visie en missie; moet dat?
• Aan de hand van jullie vragen, discussie of voorgelegde casus gaan wij in gesprek:
contact met de gemeente, bestuur m/v, hoelang kun je besturen, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, trainen voor bestuurders, sociale veiligheid…

Voel je welkom! Opgeven via info@speeltuinwerklimburg.nl
Gratis voor besturen van lid-speeltuinen; externen € 15,00 per bestuur.

Klik hier voor de uitnodiging met alle informatie.