Training Veiligheid

Speeltuinwerk Limburg geeft in samenwerking met Speelplan BV de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden en Natuurlijk Spelen (zaterdag 27 oktober 2018).
De Training Veiligheid is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin of speelplek óf daar eindverantwoordelijk voor is. Deelnemers krijgen een introductie in de wet- en regelgeving rond spelen. Je leert onveilige situaties te signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Er wordt een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Deelnemers krijgen voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen buiten spelen.

Het blijft niet alleen bij theorie alleen: De cursusleider van Speelplan gaat met de cursisten de speeltuin in om de theorie in de praktijk te laten zien. Na afronding van deze ééndaagse cursus bestaat de mogelijkheid om te oefenen voor het examen Inspecteur Spelen Basis van Stichting Veilig Spelen (deelname aan het officiële examen kan via www.stichtingveiligspelen.nl, maar is geen onderdeel van deze training).

09.30 uur Opening en voorstelrondje.
10.00 uur Introductie WAS, Normen, Reikwijdte, logboeken etc. Presentatie beheer materialen, toestellen en ondergronden.
Vragen en voorbeelden uit de praktijk. Natuurlijk spelen/speelbossen.
12.30 uur Lunch.
13.15 uur Praktijk in de speeltuin, Terugkoppeling en bespreking.Toelichting op SVS examen.Kort proefexamen en bespreking.
14.30 uur Afronding en Afsluiting.

Aanmelden graag vóór 20 oktober a.s. via info@speeltuinwerklimburg.nl. Aanmelding is definitief na betaling op bankrekeningnummer: NL73RABO 0146418204 ten name van Speeltuinwerk Limburg onder vermelding van de Training Veiligheid 2018 en (speeltuin)naam.
(Er wordt geen geld geretourneerd aan afgemelde deelnemers: zoek bij verhindering naar een vervangende deelnemer.)
Uiteraard kun je ons (vooraf op de cursusdag) jouw praktijkvoorbeeld voorleggen. Mail (info@speeltuinwerklimburg.nl)of bel (0475-310233) gerust voor meer informatie over deze training.

Ledenprijs € 50,00 (incl. lunch)

Prijs niet leden € 100,00 (incl. lunch)

Cursusleiding Speelplan BV

Datum: zaterdag 27 oktober 2018
Locatie: Speeltuin de Paddestoel, Florianstraat 3a, Born, 046 485 3806