Terugblik: Training Veiligheid Speelgelegenheden

Op vrijdag 30 september van 09.30-15.30uur organiseert Speeltuinwerk Limburg in samenwerking met Speelplan BV een training omtrent de Veiligheid van Speelgelegenheden in speeltuin Fort Willem. Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin of een speelplek óf daar verantwoordelijk voor is. Deelnemers krijgen voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen buiten spelen. 

De training zal uit een theorie gedeelte bestaan en een praktijkgedeelte, waarbij we de opgedane kennis in de speeltuin zullen toepassen.

Er is plek voor 12 deelnemers, dus geef je snel op! Voor meer informatie zie Uitnodiging training veiligheid speelgelegenheden.

Afgelopen vrijdag waren wij met een aantal leden in speeltuin Fort Willem voor de training 𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐥𝐠𝐞𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧. Deze training organiseerden wij samen met Speelplan. Aan bod kwam o.a. het signaleren van onveilige situaties, de verschillende soorten inspecties en veiligheid rondom natuurlijk spelen. De training heeft een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties, het uitvoeren van kleine reparaties en te ondernemen acties die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen buiten spelen. We kijken terug op een leuke en interessante training!