Thema bijeenkomst van Maatschappelijke organisaties in het Provinciehuis

Het doel van deze bijeenkomst was het anticiperen van maatschappelijke organisaties op het nieuwe College-programma van de Gedeputeerde Staten. Binnen het college zijn er gesprekken gevoerd over de positie van de verschillende maatschappelijke organisaties. Hieruit is naar voren gekomen dat er een betere samenwerking moet komen tussen de verschillende organisaties die een raakvlak met elkaar hebben. En er moet meer afstemming komen tussen maatschappelijke organisaties met eenzelfde doelgroep.

Door de verschillende organisaties zijn drie thema’s gekozen om met de provincie in gesprek te gaan.  Eenzaamheid – Zelfredzaamheid – Jongerenparticipatie. Voor Speeltuinwerk Limburg is een taak weggelegd in de jongeren participatie, dit samen met Jeugdwerk Limburg en Jong Nederland. Scouting Limburg en Jongeren Netwerk Limburg sluiten later mogelijk aan. Speeltuinwerk Limburg heeft in deze discussie aangegeven dat niet alleen voor 18+ moet zijn. Wij willen alle jongeren meenemen in dit thema. Het thema jongeren participatie is nu vastgesteld voor jeugd en jongeren van 0 tot 21 jaar.