Terugblik op de Kennisdag Participatie

“En wat vinden de burgers ervan?”

Op donderdag 7 juni jl. werd de jaarlijks Kennisdag Participatie voor gemeenten georganiseerd. Een dag bedoeld voor beleidsmedewerkers, wethouders, participatiemedewerkers, kernenregisseurs, wijkregisseurs en alle andere geïnteresseerden die professioneel betrokken zijn bij burgerinitiatieven. De organisatie van deze dag was in handen van Speeltuinwerk Limburg in samenwerking met Gemeente Maasgouw en VKKL.

Het is een zonnige en warme dag die voor een groot deel in de buitenlucht wordt doorgebracht. De eerste locatie waar we worden ontvangen is zwembad en speeltuin Weerderhof in Linne.

Na een welkomstwoord door Twan Huyskens (voorzitter van Speeltuinwerk Limburg) en Marianne Greenall (consulent van Speeltuinwerk Limburg) werd gesproken over de aanleiding van deze Kennisdag. De ondertitel van de dag “En wat vinden de burgers ervan?” doelt enerzijds op het inleven in de rol van de burger bij de begeleiding van burgerinitiatieven en anderzijds de zichtbaarheid en vindbaarheid van de juiste medewerkers binnen de gemeente. Naast onze rol als professional zijn we zelf ook allen inwoner van een gemeente en meerdere deelnemers zijn persoonlijk ook betrokken bij een burgerinitiatief in de eigen buurt of woonplaats. Met deze ervaring in gedachten kan er nog beter maatwerk en mensenwerk worden geleverd. Met de kaders vanuit ieders professionele rol zorgt dit regelmatig voor de nodige uitdagingen. Als boodschap werd meegegeven dat we samen moeten proberen het gezamenlijke doel van het burgerinitiatief nooit uit het oog te verliezen. Uiteindelijk willen zowel inwoners als de gemeentelijke organisatie naar een betere leefbaarheid voor de eigen wijk, dorp of stad….

Wil je het hele verslag lezen? – klik hier.