Succesvolle trainingen

Cursus Inspecteur Basis Veiligheid

Zaterdag 9 november heeft Speeltuinwerk Limburg in samenwerking met Speelplan BV de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden en Natuurlijk Spelen georganiseerd. De cursusleider deze dag was Paul van Roomen. Wij zijn hartelijk en gastvrij ontvangen door Speeltuin Kitskensberg in Roermond. De weergoden waren ons die dag zeer gunstig gestemd voor het praktijkgedeelte in de buitenlucht. Het was koud maar het zonnetje scheen en zoals wij allemaal weten …. slecht weer bestaat niet, wel slechte kleding.

Aan deze cursus, bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin of speelplek óf daar eindverantwoordelijk voor, hadden zich 15 deelnemers opgegeven, een heel mooi aantal. De deelnemers kregen een introductie in de wet- en regelgeving rond spelen. Zij leerden onveilige situaties te signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Er werd een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Deelnemers krijgen door deze cursus voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen en ravotten in de speeltuin. Aansluitend werd het certificaat Inspecteur Basis door Paul van Roomen uitgereikt aan alle deelnemers.

De training is heel goed verlopen en ook aan de inwendige mens werd in ruime mate gedacht. Tijdens de pauze was er heerlijke vlaai en ook voor de lunch werd gezorgd, met dank aan Baer Reijnen van speeltuin Kitskensberg die dit goed geregeld heeft.

Ook dank aan Paul van Roomen die deze dag op een leuke en leerzame manier gestalte heeft gegeven.

Bijeenkomst “Hoe gaan wij dit financieren”?

Woensdagavond 20 november stond de bijeenkomst “Hoe gaan wij dit financieren?” op het programma. Deze avond heeft Speeltuinwerk Limburg i.s.m. Monique Janssen van JEMO georganiseerd. In totaal waren er 10 deelnemers van verschillende speeltuinen en burgerinitiatieven aanwezig. De bijeenkomst “Hoe gaan wij dat financieren?” is de kans om met andere cursisten en met Monique Janssen in gesprek te gaan over de mogelijke financiering van projecten in jouw speeltuin of buurtplek.

De opzet van deze bijeenkomst was anders dan in voorgaande jaren. Het werd een “ronde tafelgesprek” i.p.v. een PowerPointpresentatie. Dit werd door de deelnemers als zeer positief ervaren, er was heel veel interactie tussen de deelnemers onderling. Er werd gediscussieerd, ervaringen uitgewisseld en Monique was hierin de gesprekleider. De uitkomst van deze bijeenkomst is dat de deelnemers het volgend voorjaar weer bij elkaar willen komen om van elkaar te horen hoe het hun aanvragen vergaan is met de tools die Monique deze avond besproken heeft.

Dank aan Monique Janssen voor deze leerzame bijeenkomst en aan Ans Bexkens voor de gastvrije ontvangst bij Sociaal Cultureel Centrum d’n Hook in Susteren.

Graag verwijzen wij naar de Training Gewenst/Ongewenst gedrag -in de speeltuin- welke gegeven zal worden op zaterdag 25 januari 2020 in Kerkrade.