Succesvolle Kennisdag voor Onderwijs & Opvang

Op 6 juni j.l. ontving Speeltuinwerk Limburg in Gastgemeente Echt- Susteren medewerkers uit de branche onderwijs en opvang voor haar jaarlijkse Kennisdag. Dit jaar onder de titel “Beweging in de Buitenruimte”.

 

Op het allerlaatste moment moest wethouder Bruijsten van de gemeente verstek laten gaan door omstandigheden. De speech die ze had voorbereid stuurde ze echter wel door en zo kon onze voorzitter Gerard IJff, oud wethouder van de gemeente Roermond, namens haar toch de introductie van de dag doen.

Spelen is onveranderd belangrijk, maar de omstandigheden van het buiten spelen zijn wel degelijk anders vroeger en nu. Daardoor komen zaken als gezondheid en sociale cohesie anders uit de verf en daar mag actie op worden genomen, was in grote lijnen de strekking van haar verhaal.

Daar was niemand van de toehoorders het mee oneens. En dat er actie is voor buiten spelen en bewegen in de branche, dat bleek gedurende de dag.

Dat deze activiteiten het gewenste effect hebben (en soms nog meer dan alleen het verwachte effect) liet Marije Oosterhoff zien in haar presentatie. Marije is promovendus aan de Universiteit Maastricht waar ze onderzoek doet binnen de Gezonde School van  de Toekomst. Schoolgezondheidsinterventies – zoals bijvoorbeeld binnen de gezonde Basisschool van de Toekomst- zijn kostbare zaken, maar leveren wel resultaat op waar we trots op kunnen zijn en die zo nodig zijn voor deze leeftijdscategorie.

We halen een frisse neus bij Basisschool Maria Goretti die een droom van een buitenlocatie heeft volgend veel deelnemers. Het open schoolplein loopt door in een openbaar deel “de Wei” en van daaruit weer naar de speeltuin “de Speelkoel” die door vrijwilligers wordt beheerd. Het ontwerp van alle drie de delen is met en op elkaar afgestemd en dat geeft een speelruimte waar velen jaloers op zijn.

 

Jolanda Rikers, directeur van Kinderopvang Parkstad, neemt ons mee in afwegingen en overwegingen in de kinderopvang. Hoe krijgen we de kinderen in beweging door de ruimte binnen en buiten daarvoor uitdagend te maken. Toch blijft de grootste uitdaging om de grote mensen te laten aansluiten op alle ontwikkelingen: hoe krijgen we eenieder zover om in te zien dat vanaf de geboorte bewegen belangrijk is. Van subsidieverstrekker (die vaak pas betalen vanaf basisschoolleeftijd) tot regelgeving (die de spe(e)lregels maken).

Fanny Lambrechts, lid van schoolpleincommissie De Stoere Stammen bij de basisschool van haar kinderen neemt ons mee in de ambitie van basisschool Leeve voor de buitenruimte. Ze laat zien dat prachtige resultaten haalbaar zijn, mits de inzet van leerlingen, schoolteam en in dit geval in het bijzonder ouders betrokken willen zijn én blijven. In haar eigen woorden “als ik vooraf had geweten hoeveel tijd en energie erin ging, weet ik niet of ik mijn hulp had toegezegd, maar het was een leuk en traject en ik heb het met veel plezier gedaan.”

In het verhaal van Metske Straus van MIK Kinderopvang horen we dat pedagogische doelen van binnen ook- en soms bij voorkeur- in de buitenruimte kunnen worden ingevuld. Dan mag een buitenruimte daarvoor ook geschikt worden gemaakt. Wat is het belang van een goede buitenruimte voor de kinderopvang (in alle leeftijden), hoe vertaalt MIK dat naar de praktijk en wat zijn de uitdagingen die MIK tegen komt op haar pad naar vertaling van binnen naar buiten, zowel in hun interne pedagogiek als ook in regelgeving en financiën. Een open verhaal dat de bottlenecks tussen wens en waarheid duidelijk neerzet.

 

Als laatste spreker is Judith Aerdts aan het woord. Als gezondheidsbevorderaar én JOGG regisseur binnen gemeente Beekdaelen  vertelt zij over de mogelijkheden en – vaak heel haalbare- stappen voor (basis)scholen, opvanglocaties, maar ook sportclubs en speelplekken om te steven naar een gezondere leefstijl. Met de nadruk op gezonder, want niet alle locaties zijn in staat om alle ongezonde zaken uit te bannen.

In de middag is door betrokken leveranciers en fondsen een informatiemarkt opgebouwd. Er wordt nog druk nagepraat en informatie gezocht. Kortom, het doel van de dag is bereikt en er blijft nog genoeg te bespreken voor een vervolg: op naar een nieuwe Kennisdag in 2020.

 

Met dank aan Gastgemeente Echt-Susteren, de sprekers en de deelnemers voor de actieve deelname aan de dag!