Succesvol samenwerken: jonge vrijwilligers zijn onze toekomst!

Het derde feest alweer dat de jonge vrijwilligers – uiteraard in samenwerking met de volwassenen- neerzetten voor leeftijdsgenoten. Het kan dus zeker: samenwerken met tieners en daar als jongeren én ouderen plezier aan beleven.

Een jaar geleden startte SpeL op aanvraag van VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) en samen met hen en  Jeugdwerk Limburg een project om jonge vrijwilligers aan de slag te krijgen bij bestaande verenigingen, dorpsraden of clubs.
Daarbij is gekozen om aan te sluiten bij organisaties die al een vraag of wens in die richting hadden. We deden in dat jaar heel verschillende, maar zeker veel leerzame ervaringen op. Vooral ook omdat we in zeer verschillende organisaties aan de gang gingen. Op de ene plek succesvoller, dan op de andere. Sommige projecten zijn afgerond of gestopt, andere nog in volle gang. Wat we ervan hebben geleerd is de moeite waard om te delen, want verjonging is op veel plekken niet alleen een wens, maar ook noodzaak.

We vinden, ondanks de positieve insteek van alle betrokkenen die we overal ondervinden,  wel wat punten die samenwerking bemoeilijken:
– als je jongeren koppelt vraagt dat – in de eerste fase- extra tijd en inzet van de bestaande vrijwilligersgroep
– nieuwe (jonge) vrijwilligers vragen om aanpassen van je werkstijl die meer bij hun leefwereld aansluit; afscheid nemen van vaste gewoonten (bijvoorbeeld overleg in een app groep, in plaats van aan tafel , of je vaste vergadermoment loslaten en aanpassen aan andermans mogelijkheden, flexibel zijn ten opzichte van de kijk op je organisatie)
Kortom, zeggen dat verjonging goed is voor de club is nog heel wat anders dan ze werkelijk ontvangen als meebeslisser en bepaler.

Natuurlijk zijn er ook adviezen en succesfactoren te benoemen:
Als je jongeren wilt benaderen dan moet je dit persoonlijk doen en de tijd nemen. Ook moet je zorgen dat je vrijwilligers hebt die de jeugd willen begeleiden en coachen”. Samenwerken met een jongerenwerker bijvoorbeeld vanuit een welzijnsorganisatie, kan veel bijdragen. Doordat zij  hun eigen krachten en expertise  mee brachten en de vereniging dat ook deed, kon men elkaar versterken en van elkaar leren.

Ook de jeugd zelf heeft ook nog wel een aantal tips voor volwassenen die jongeren willen benaderen:
“Je moet de jongeren persoonlijk vragen en de vraag moet komen van een volwassene die je al een beetje kent en vertrouwd. “ Het helpt ook wel als je samen met iemand anders wordt gevraagd en daarnaast moet het idee waarvoor je wordt gevraagd wel passen bij de wensen die de jongere heeft”.

Behalve dat er weer wat bruist in de wijk en in de club, zijn we erg trots op de uitspraken die de jeugd doet nu ze vrijwilligerswerk ervaren:“ er is nu ook eindelijk wat te doen, dat is cool om aan bij te dragen”.
Ook geven een aantal jongeren aan dat ze veel leren van de organisatie. “Samenwerken leer je niet op school maar hier wel”.

Een onderwerp dat ons nog flink gaat bezig houden de komende jaren. Maar zeker de moeite waard!