Spelen in een nieuwbouwwijk: meerwaarde voor iedereen

In nieuwbouwwijken laten de speelmogelijkheden voor nieuwe bewoners vaak even op zich wachten. Dat is acceptabel wanneer de termijn te overzien is, maar wordt problematisch wanneer dit meer dan een jaar op zich laat wachten. Ieder kind heeft recht op – veilige- buitenruimte om te kunnen spelen. Maar wie is verantwoordelijk voor het aanbieden van die ruimte? En hoe pak je deze -soms tijdelijke- situatie aan vanuit gemeente, projectontwikkeling of bewonerscommissie. Een voorbeeld.

Huurders nemen contact op met hun woningcorporatie. Zij wonen (al bijna 8 jaar) naar tevredenheid in hun flitsend nieuwe huurwoning in de nieuwbouwwijk. Om hen heen wordt gebouwd en verkocht. Op zichzelf redelijk voorspoedig en bewoners zijn tevreden over hun keuze voor deze wijk. Het enige dat aan het woonplezier ontbreekt is de speelruimte, die op de projecttekening geoormerkt is, maar nog niet aangelegd is.

De projectontwikkelaar heeft het plan voor deze wijk als totaal klaar. Het bouwen verloopt echter gefaseerd. Immers, daar waar fases verkocht worden, gaat men aan de slag. Omwille van bouwverkeer en ondergrondse en bovengrondse bouwvoorzieningen houdt de projectontwikkelaar de speelplek nog even leeg. De projectontwikkelaar verkocht zijn plan destijds – nu ruim 10 jaar geleden- aan de gemeente. In dat verkoopbedrag is een matige inflatiecorrectie opgenomen, waarbij een bedrag klaar staat voor de speelruimte. Deze stelpost volstaat echter voor 1 speelplek. Daarin wil de ontwikkelaar met plezier de wijkwensen meenemen. Echter, wanneer er meer dan de stelpost wordt gevraagd, zullen bewoners of gemeente dat moeten bijpassen.

De gemeente kent de plannen voor de wijk en heeft destijds ingestemd met de indeling ervan, zowel van bouw als groen, van parkeerplekken tot speelruimte. Tijdens de ontwikkeling project is de grond van het bouwperceel overgedragen aan de projectontwikkelaar. De verantwoordelijkheid voor beheer van die openbare ruimte wordt gedeeld tussen gemeente en ontwikkelaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld speelruimte, maar bijvoorbeeld ook plaatsen van prullenbakken of hondenweide op zich laat wachten. Deze voorzieningen zijn immers goed aan te brengen in de eindfase van de bouw.

Huidige bewoners (kopers en huurders) zien hun kinderen opgroeien in een wijk zonder (verwachte) speelruimte. Soms jarenlang. -Gemeente verwijst naar Projectontwikkelaar. – Projectontwikkelaar wil welwillend zijn, maar wacht – gezien de stelpost- graag tot het eind van de bouwperiode. Hij wil graag meewerken aan tijdelijke speelruimte, zodat ook onveilig spelen in bouwterrein wordt voorkomen, maar heeft daarvoor geen geld. – Bewoners krijgen geen geld via fondsenwerving voor tijdelijke speelplek (blijvende ruimte is een voorwaarde).

Ondanks ieders begrip voor elkaar blijft de veilige speelplek uit.
Zo laten? Beroep doen op het leefbaarheidspotje? Raadsvragen? Eenmalige oplossing? Een oplossing die de gemeente telkens opnieuw kan inzetten bij soortgelijke gevallen? In gesprek met elkaar voor een oplossing?

Of je nou uitgaat van de Omgevingswet, je eigen beleidskaders als gemeente of de algemene Rechten van het Kind: redenen genoeg om te vinden dat een prettige en veilige buitenruimte voor kinderen gegarandeerd mag worden.

Speeltuinwerk Limburg pleit ervoor dat gemeenten in elk geval in toekomstige bouwplannen de (tijdelijke) speelruimte samen met de projectontwikkelaar zullen bewerkstelligen door goede afspraken. Welwillendheid omzetten in daadkracht.

Voor lopende projecten zal een tussenoplossing moeten worden gevonden die het belang van buitenspelen benadrukt. Speeltuinwerk Limburg ziet in de begeleiding daarvan een taak voor haar organisatie. Onze ervaring leert dat er geen gebrek is aan welwillendheid. In sommige gevallen wordt over tijdelijk spelen erg ingewikkeld gedacht en kan een klein steuntje in de rug al genoeg zijn om alle betrokken partijen bij elkaar te krijgen. Ook beperkte beschikbaarheid van financiële middelen kan soms toch genoeg zijn om buiten te gaan spelen.
Een flexibele, mobiele oplossing voor tijdelijk spelen kan een aanwinst zijn voor gemeenten die bouwprojecten in de toekomst voorzien. de speelcontainer is daarvan een voorbeeld.

Speelt dit in jouw wijk of gemeente? Wil je meer informatie of heb je als gemeente, wijkbewoner, of projectontwikkelaar ondersteuning nodig bij jouw specifieke buitenspeelvraag? Neem dan contact met ons op.