SpeL en corona: bericht vanuit het bestuur

Momenteel krijgen wij bij Speeltuinwerk Limburg veel vragen van speeltuinen, speelplekken en gemeenten over hoe om te gaan met spelen. Via onze uitingen (facebook, twitter, nieuwsbrieven, etc) proberen wij eenieder op de hoogte te houden van de laatste inzichten daarover. Omdat de besluiten elkaar in rap tempo opvolgen is het zaak telkens goed op de hoogte te zijn en nieuwe afwegingen te maken.

Het bestuur drukt alle “buiten spelers” groot en klein, dan ook op het hart verantwoordelijkheid te nemen. Voor de kinderen, maar zeker ook voor de vrijwilligers zelf en de (kwetsbare) mensen om hen heen.

Zorgvuldigheid is belangrijk. Wij blijven adviseren de maatregelen van de overheid (RIVM) stipt op te volgen. Wij nemen telkens een volgende stap en weten nog niet hoe lang een en ander gaat duren.

Uw eigen gemeente is richtinggevend als het gaat om regels over opening/sluiting. Wij willen benadrukken dat buiten spelen in het algemeen -met in acht nemen van de aanwijzingen- is toegestaan. Of het passend is de speeltuin daarvoor open te doen, is een maatwerkbeslissing die u samen met uw bestuur en in contact met de gemeente zult overwegen.

Wij zijn trots op de vrijwilligers en besturen die zich inzetten voor een gezonde maatschappij, ook als dat nu even ten koste moet gaan van eigen wensen en plezier. Wij hopen dat eenieder zo gezond als mogelijk door deze corona-tijd heen komt. Speeltuinwerk Limburg blijft uiteraard steeds bereikbaar voor nadere informatie. Via 0475-310233 of info@speeltuinwerklimburg.nl of in geval van beperkte bezetting/ noodgeval onze bestuursvoorzitter Gerard IJff via 06-55868366.