Speeltuinwerk Limburg zoekt bestuurders

Speeltuinwerk Limburg werkt met een bestuur dat gevormd is door vrijwilligers. Zij sturen de vereniging en de consulenten aan. Werken met vrijwilligers zorgt voor een grote maatschappelijke betrokkenheid, maar ook een aanslag op vrije tijd die naast de vaste baan of andere verplichtingen komt. Dat maakt dat ook bestuurders soms toe zijn aan een andere rol of hun tijd anders moeten inzetten. Precies daarom zoekt SpeL nieuwe bestuurders, met een warm hart voor buiten spelen, bestuurlijke ervaring, de wens om onze vereniging voor de toekomst richting te geven in samenwerking met onze leden en ons team.

Van een bestuurslid verwachten wij dat je SpeL kan en zal vertegenwoordigen naar onze leden en naar externe contacten. Incidenteel wordt je geacht representatieve taken op je te nemen (jubilea, opening), maar vaker zal aanspraak gemaakt worden op je bestuurlijke kwaliteiten in een interne of externe setting. Je zet samen met de beroepskrachten (consulententeam) de lijn uit van de werkzaamheden en ondersteun je hen met gevraagd en ongevraagd advies. De Algemene Ledenvergadering is daarin sturend.

Van een bestuurder van SpeL wordt een inzet verwacht ongeveer 8 uur per kwartaal; is de bestuursrol deel van het dagelijks bestuur (vz, pm of secretaris) verandert dat de inzet tot ongeveer 8 uur per maand.

Speeltuinwerk Limburg zoekt voor haar bestuur verbreding in de vorm van Algemeen Bestuurslid,maar ook bestuurders in een specifieke rol:

Penningmeester: Je maakt, verantwoordt en controleert de begroting van Speeltuinwerk Limburg. SpeL werkt met een accountant voor de jaarstukken; de boekhouding wordt gevoerd door het consulententeam. Het maken van een jaarlijks budget en dit voorleggen aan de Provincie (subsidie) horen bij je taak.

Wij zijn op zoek naar een betrokken bestuurder die wil samenwerken in het bestuur en met het team. Daarbij is bestuurlijke ervaring zeer welkom, maar ook een leermogelijkheid.

Interesse voor een bestuursfunctie? Wij vernemen graag!

Uiteraard is er de mogelijkheid uitgebreider kennis te maken met de organisatie en in gesprek te gaan met een bestuurder om een beter beeld te krijgen. Ook een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden.