Schoolpleinen in Limburg

In najaar 2018 verspreidde Speeltuinwerk Limburg een enquête onder scholen en gemeenten waarin wenselijkheid en bereidheid werd bevraagd tot het aanpassen van de buitenruimte van school of opvang-, jeugdinstelling. Speeltuinwerk Limburg wilde met deze informatie een beeld krijgen van de Limburgse stand van zaken en daarmee de mogelijkheid voor een provinciaal in te zetten actie.

Uit de scholen enquête

De enquête werd digitaal verspreid naar alle basisscholen en scholenstichtingen in Limburg en naar alle Limburgse gemeenten.

10 % van de Limburgse basisscholen heeft de enquête ingevuld. Van deze scholen lag 60 % in Zuid-Limburg, 18 % in Midden- en 22 % in Noord-Limburg. Alle scholen gaven aan plannen te hebben voor aanpassing van hun speelplein/buitenruimte. Daarbij is het merendeel bezig in de voorbereidende fase (60%), zo’n 40 % van de scholen is echt aan de slag voor de buitenruimte.

Alle scholen hebben behoefte aan ondersteuning: daarbij is de vraag om aanvullende financiën het grootst, maar ook procesbegeleiding, inspiratie en andere ondersteuning wordt genoemd.

Scholen noemen een benodigd budget dat varieert van € 2.500,- tot € 500.000,-.

Provinciale regeling in Limburg

Het merendeel van de Nederlandse provincies kent een provinciaal programma voor sustainability van schoolpleinen. Speeltuinwerk Limburg zoekt aansluiting van Provincie Limburg bij het Interprovinciaal overleg betreffende de realisatie van dergelijke schoolpleinen zoals dat landelijk is opgestart. Met de gegevens die SpeL nu vanuit de scholen heeft ontvangen, kunnen wij de Provincie laten weten dat de behoefte in Limburg bestaat bij scholen.

SpeL heeft in een vragenlijst de Limburgse gemeenten gevraagd naar hun behoefte voor een provinciale regeling voor het opfrissen en verbeteren van schoolpleinen. Dit ondersteunt het beeld dat scholen naar voren hebben gebracht.

Uit de gemeente enquête

61% van de Limburgse gemeenten deed mee aan onze enquête. Van de reacties was bijna 70 % vanuit Zuid-Limburg, 13 % vanuit het Midden-, en 21 % in Noord-Limburg.

60% geeft aan in gesprek te zijn met scholen in de gemeente over mogelijke aanpassingen. 40% van de gemeenten zijn betrokken bij aanpassingen van schoolpleinen.

Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning; anders dan de scholen is daarbij geen vraag voor procesondersteuning, maar wel voor aanvullende financiële middelen. In de antwoorden komt naar voren dat de gedeelde verantwoordelijkheid met de school of scholenstichting steviger vorm mag krijgen. Het benodigde budget voor een aangepast schoolplein verwachten gemeenten tussen € 2.500,- tot € 150.000,-.

Contact met de Provincie Limburg

Deze gegevens zijn een stevige basis voor een wens voor een Limburgs Schoolpleinen Project van de Provincie. Daarbij mag nog worden opgeteld dat de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek uit de regio Landgraaf/Brunssum “de Gezonde Basisschool van de Toekomst “ er niet om liegen. De beweegscholen en de volledige interventiescholen laten een positieve invloed op de gezondheid zien.

Niet in actie komen lijkt geen optie; zowel omwille van gezondheid als duurzaamheid lijkt er in Limburg een grote kans te liggen. Speeltuinwerk Limburg stelt zich ten doel dit namens scholen en gemeenten bij de Provincie aanhangig te maken.
Dat doen wij in de vorm van een aanvraag voor een gesubsidieerd project voor Limburgse scholen, waarin zowel een financieel deel voor de scholen zit, als een deel procesondersteuning.

De basis voor deze aanvraag ligt momenteel voor bij de nieuw te vormen coalitie.

Hoe verder

Uiteraard houden wij de basisscholen op de hoogte van de vorderingen. Dat zullen wij vooral doen via onze vaste kanalen: de website (www.speeltuinwerklimburg.nl), onze nieuwsbrief of de website www.projectspeelplaats.nl.

Totdat er meer duidelijk is over het gesubsidieerde project blijven wij uiteraard scholen die voortvarend aan de slag willen met hun buitenruimte ondersteunen. Aarzel dus niet om nu al contact met ons te leggen.
Overigens is de informatie voor de buitenruimte van basisscholen ook van toepassing bij (bijbehorende of losstaande) kinderopvanglocaties. Ook bij deze doelgroep willen wij een inventarisatie van wensen gaan doen.

Wil je je als school of scholenstichting verder oriënteren of op de hoogte blijven van de ervaringen en uitdagingen van collega’s, dan raden wij je van harte aan om deel te nemen aan de Kennisdag voor Onderwijs en Opvang die Speeltuinwerk Limburg zoals ieder jaar weer organiseert en die in 2019 op de agenda staat voor 6 juni a.s.