Provinciale verkiezingen in Limburg: laat de fractie buiten spelen!

In aanloop naar de Provinciale verkiezingen in voorjaar 2019 zijn de politieke partijen aan de slag met hun partij programma’s. Daarbij wordt SpeL soms, als maatschappelijke organisatie, een concept voorgelegd en gevraagd om een reactie. Onze organisatie is blij met elke kans die ons wordt geboden om een bijdrage te geven aan de ontwikkelingen in Limburg, hoe klein of groot de invloed ook mag zijn.

Daarbij valt wel op dat programma’s vaak bestaan uit een lijst van onderwerpen die dan in de kleur van de betreffende partij worden verwoord. Hierbij willen wij allereerst laten weten dat wij veel goeds zien in de richting van de programma’s, maar toch hebben wij een extra handreiking voor de fracties voor hun programma’s als geheel.

Speeltuinwerk Limburg pleit ervoor dat de fractie het programma zoals dat is opgesteld nog eens doorneemt, maar dan vanuit de ogen van het kind in Limburg. Wat dan zal opvallen, is dat veelal aandacht wordt besteed aan verbijzonderingen in de leefomgeving. Besturen met in het achterhoofd de dalen en de pieken in onze samenleving.
Maar voor een kind is het gewone dagelijks leven van belang, zo niet het belangrijkste dat hen de kracht en eigenheid geeft om prettig op te groeien. Uiteraard helpt ’t daarbij dat een partij /overheid ergens voor staat. Maar nog mooier zou het zijn dat de overheid precies daar voor gáát: positief gezond opgroeien in Limburg.

De aandacht voor de “gewone” kinderen in Limburg mag steviger worden benoemd in het programma. Ook wanneer Provinciale Staten voor dat beleidsdeel of onderwerp niet de specifieke verantwoordelijkheid draagt, kan zij op z’n minst het goede voorbeeld geven aan andere overheden, om maar eens in de taal van de doelgroep te blijven spreken.

Een greep uit de suggesties voor het programma:

Het verduurzamen van scholen, opvanglocaties en clubgebouwen van sportclubs en jeugdwerkverenigingen zou eerder standaard dan uitzondering moeten zijn. Niet alleen omwille van een te behalen klimaatakkoord, maar meer ook omdat duurzaam omgaan met energie een gewoonte mag worden voor de opgroeiende generatie. Hoe vaker het wordt toegepast, hoe gewoner het voor hen is.

Genieten van groen en daarin buiten spelen en bewegen, laat kinderen beter presteren op school (Kennis-As) en gezonder opgroeien op sociaal en lichamelijk vlak. Hier ligt de kern van socialiseren én bewustwording die van zwaarwegend belang is voor de toekomst zien ook de opvoeders, maar voor kinderen in buiten spelen vooral “superleuk”.

Buiten spelen geeft een gevoel van erbij horen en thuis zijn in de buurt. Buiten spelen en buiten zijn, is voor iedereen bereikbaar, onafhankelijk van de grootte van je portemonnee. En toch biedt het een onbetaalbare ondersteuning aan preventie van hoge overheidskosten in de toekomst (ziektekosten, schooluitval, overlast en criminaliteit).

Kortom een inzet van bewoners én bestuurders die kinderen klaarmaakt om verder te gaan met ons erfgoed, onze tradities en onze toekomst is aan de orde. Daarom vraagt SpeL de fracties de leefwereld van kinderen steviger te benoemen in het verkiezingsprogramma en – later- in het coalitieprogramma: een basis voor positief jeugdbeleid op het gebied van gewone mogelijkheden voor buiten spelen en jeugdwerk en de daarbij betrokken vrijwilligers en organisaties. Het ontbreken van stemgerechtigden in de leeftijdsgroep mag geen reden zijn om geen actie te ondernemen.

SpeL wenst iedereen veel buitenlucht toe in aanloop naar de Verkiezingen!

Ook SpeL-advies voor uw partijprogramma? Mail ons: info@speeltuinwerklimburg.nl