Project voor frisse en leuke schoolpleinen in Limburg

Het merendeel van de Nederlandse provincies kent een provinciaal programma voor sustainability van schoolpleinen. Duurzame schoolpleinen dus. Speeltuinwerk Limburg bezocht het Interprovinciaal overleg waarin wordt gepraat over de realisatie van dergelijke schoolpleinen. In dit landelijke overleg halen we graag informatie op voor Limburg om zo te bekijken of we ook hier een subsidieproject kunnen opstarten.

Aanleiding

We proberen onze kinderen liefst zo vroeg mogelijk mee te nemen in wat goed is voor henzelf en de maatschappij waarin ze leven. Daarin zijn woorden als duurzaam en waterklaar (onttegelen van buitenruimte) eigenlijk al heel gewoon geworden. Verder sturen we aan op gezond en gelukkig leven: meedoen in de maatschappij van nu vraagt een bepaalde fitheid, maar zeker ook sociale capaciteiten die omgang met elkaar ondersteunen en vergemakkelijken.

Tegelijk kijken we kritisch naar ons onderwijs: van binnen én van buiten. Werkdruk van leerkrachten en pestgedrag zijn dagdagelijkse onderwerpen op school voor iedereen die met onderwijs te maken heeft. En dat onze kinderen gemiddeld aanmerkelijk zwaarder zijn dan de kinderen uit een klas van 30 jaar geleden, is voor iedereen een punt van aandacht.

Speeltuinwerk Limburg (SpeL) helpt al jarenlang scholen die met één of meer van bovenstaande onderwerpen aan de slag willen. Een visie opstellen samen met een school over het gebruiken van de buitenruimte voor bewegen, onderwijs of spel is daarin een eerste stap. Inspiratie die lang niet altijd een grote kostenpost hoeft te zijn. Want we zien steeds meer dat een schoolplein dat aanzet tot spelen en bewegen en dat aangelegd is met  oog voor duurzaamheid voor veel van de bovenstaande zaken verbetering meebrengt. De eerste wetenschappelijke resultaten ondersteunen dat. En als je dat weet, dan is niks doen eigenlijk geen optie meer.

 

Onlangs is Speeltuinwerk Limburg op uitnodiging van speelcollega Jantje Beton en natuureducatie organisatie IVN aangesloten bij een intervisie overleg, waarbij een groot aantal provincies aansloten. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds een beweging op gang te brengen om provincies te stimuleren met gezonde, duurzame en groene schoolpleinen aan de slag te gaan en kennis te delen over dit onderwerp. Het Ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief. Speeltuinwerk Limburg is daarbij aangehaakt om te bekijken of we deze informatie mee kunnen nemen naar Limburg.

Een meerderheid van de provincies heeft reeds succesvolle regelingen voor aanpassing van schoolpleinen in het leven geroepen, waardoor aandacht wordt gevraagd voor vergroening, klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress en een beweegvriendelijke buitenruimte bij scholen: o.a. Schoolpleinen van de Toekomst (Provincie Noord Brabant), Groene Schoolpleinen (Provincie Overijssel), Groen-Blauwe schoolpleinen (Provincie Zuid Holland).

Provincie Limburg

Speeltuinwerk Limburg (SpeL) heeft als afgevaardigde vanuit Limburg aan dit overleg deelgenomen, omdat we dat een logisch vervolg vinden op het Project Speelplaats dat eerder mede door de Provincie Limburg financieel mogelijk is gemaakt. ProjectSpeelplaats.nl is een informatieportaal waar partners hun informatie rondom bestaande schoolpleinprojecten hebben samen gebracht. Dit portaal voorziet duidelijk in een behoefte en zou floreren bij een provinciale betrokkenheid en extra stimuleringsregeling. Want daar zit voor veel scholen precies het knelpunt.

Van wens naar resultaat op school.

In ons werk zien we dat op veel scholen de wens voor een frisser, leuker, speelbaarder of groener speelplein zeker bestaat. Ondanks werkdruk vinden we ook vaak wel ruimte voor inzet voor een dergelijk initiatief. En zoals gezegd: het hoeft niet altijd om een groot bedrag te gaan om te komen tot iets goeds. Maar elke verandering, groot of klein, kost geld. Daar zou een (start)bedrag een groot verschil in mogen maken.

Graag zouden we onze bestuurders van de Provincie Limburg willen laten zien op hoeveel scholen de wens voor verbeteren van schoolpleinen bestaat en hoe scholen zelf denken over een dergelijk ondersteuningsproject. daarom is er naar alle Limburgse basisscholen een mail gegaan met de vraag om 10 minuten tijd te nemen voor het invullen van de enquête hierover.
Half februari overhandigen we de resultaten van ons onderzoek aan de Gedeputeerde.

Heeft jouw school wensen, maar de enquête nog niet ingevuld? Dan willen we je vragen dat voor 31 januari alsnog te doen. Je zou ons – en wellicht straks ook je school- er erg blij mee maken!

Uiteraard nodigen we ook Kinderopvangorganisaties van harte uit om de enquête in te vullen!

Ben je werkzaam bij een Limburgse gemeente en hebben jullie wensbeleid op dit vlak? Neem dan even contact met ons op via info@speeltuinwerklimburg.nl Dan ontvang je de enquête over dit onderwerp zoals die is opgesteld voor gemeenten.