Pedagogiek in de Buitenruimte

Kennisdag voor directeuren en stichtingbestuurders in het basisonderwijs

**donderdag 22 maart 2018**

Basisscholen en kinderopvangorganisaties stellen Speeltuinwerk Limburg steeds frequenter de vraag voor ondersteuning in de vormgeving en het beleven van de buitenruimte. Met dienstverlening op locatie kunnen wij in deze behoefte voorzien. Echter, wij willen dit graag provincie breed aanpakken. Daarom organiseren wij een Kennisdag voor directeuren en/of bestuurders van Limburgse basisscholen, scholenstichtingen en kinderopvangorganisaties, waarbij in een compacte samenstelling kennis wordt gedeeld over het belang van buiten spelen in het basisonderwijs.

Hoe kan vanuit directie en bestuur ruggensteun worden gegeven om deze ontwikkeling in school te ondersteunen en uit te bouwen? Hoe kunnen we buitenruimte opnemen in het curriculum zonder verhoging van de werkdruk voor personeel? Hoe kan het gebruik van de buitenruimte positief bijdragen aan het leerproces en de sfeer op school: voor leerlingen, maar zeker ook voor leerkrachten?

In onderstaand dagprogramma zullen deze vragen en een variëteit aan aspecten van het actief gebruiken van de buitenruimte aan bod komen.

9.00 uur inloop – koffie/thee

9.30 uur Aftrap: welkom en voorstelronde Welkomstwoord: Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Provincie Limburg Positieve gezondheid in het basisonderwijs

10.00uur Methodiek in Buiten Spelen
Groen denken en doen in het onderwijs; een kwestie van omdenken?
Een handreiking die ingaat op de sterktes en zwaktes van het gebruik van de buitenruimte op school; buiten spelen vs pestgedrag, werkdruk vs werkplezier, “methode” buiten spelen, verantwoordelijkheid nemen, zijn daarin kernbegrippen. Wat zijn de voordelen van buiten spelen/leren voor de school én haar leerlingen en hoe maak je dit tot praktijk?

11.30uur Projecten in het Basisonderwijs:

De Gezonde Basisschool van de Toekomst – Movare (Landgraaf/Brunssum)

Andrew Simons (Projectleider, de Gezonde Basisschool van de Toekomst)

Lekker in je Vel – SPO Prisma (Peel en Maas)
Ton van Kempen (Projectleider Prisma ‘Lekker in je vel’)

12.30uur Lunch en Beleven Buitenruimte

13.15uur Schoolplein: Grijs of groen? Nodigt het schoolplein uit tot prettig speelgedrag?

In deze bijdrage worden deelnemers stap voor stap meegenomen in het proces om van dromen naar een goed gedragen plan te komen voor het schoolplein. Hoe creëer je draagvlak bij de kinderen,
leerkrachten, ouders en de buurt? Hoe ga je aan de slag met kinderinspraak? Wie vertaalt de plannen
naar een goed ontwerp en hoe krijgen we dit gefinancierd? Deze zaken en meer worden behandeld in
deze sessie.

14.15uur Afronding en evaluatie: vervolgmogelijkheden

14.30uur Informatiemarkt (tot 15.30uur)

Op eigen gelegenheid kunt u hier informatie inwinnen zoals dat interessant is voor uw school of scholenstichting.

Voor informatie en opgave: info@speeltuinwerklimburg.nl