Nieuwe website van SpeL

Op zaterdag 6 oktober ging onder toeziend oog van vele speeltuinvrijwilligers en wethouder Jongen van de Gemeente Maastricht de vernieuwde website van Speeltuinwerk Limburg live. Deze website is dé informatiebron voor mensen die zich- in welke vorm dan ook- inzetten voor het buiten spelen. Met als motto “Ieder Kind, elke dag” ondersteunt Speeltuinwerk Limburg naast de speeltuinen tegenwoordig ook organisaties, burgers, scholen of kinderopvangorganisaties en  gemeenten bij het Ruimte geven aan buiten spelen.

Op locatie van Speeltuin Fort Willem – een begrip in Maastricht- werden de aanwezigen toegesproken door Wethouder Bert Jongen, die in het kader van jeugdbeleid ook het buiten spelen in de stad in zijn portefeuille heeft. De wethouder benadrukte het belang van buiten spelen voor kinderen, maar ook voor de volwassenen in Limburg. Hij sprak zijn waardering uit voor eenieder die zich inzet voor het buiten spelen: binnen en buiten de speeltuin. Met zijn wens dat de website aan zou zetten tot veel meer buiten spelen, kon de website live gaan.

Dagelijks buiten spelen is heel gewoon, maar lang niet meer vanzelfsprekend.  Kinderen doen veel schoolwerk zittend en de ontwikkeling van digitaal spelen zorgt dat kinderen nog minder bewegen op een dag. Door een aantrekkelijke buitenruimte met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer sport en spel of meer groen, worden kinderen uitgedaagd om te spelen en bewegen. Dit is goed voor de ontwikkeling van het kind, maar gaat veel verder dan dat. Waar kinderen buitenspelen worden wijken vriendelijker en kennen mensen elkaar beter. De betrokkenheid bij elkaar wordt groter en dat draagt bij aan een prettige woonomgeving waar (grote en kleine) mensen beter in hun vel zitten, of wel  aan het ervaren  van positieve gezondheid.

Het (her)inrichten van een speelplek is geen dagdagelijkse taak voor een  buurt of school. “Een goede speelplek vereist kennis, maar kent geen geheimen” geven de SpeLconsulenten aan. Daarom is er ook voor gekozen om op de nieuwe website zoveel mogelijk informatie ‘weg te geven’. ”Lukt het om met de online informatie tot spelen te komen, dan is dat prima. Heb je hulp nodig? Dan kom je bij ons!” Speeltuinwerk Limburg helpt bij de ontwikkeling van speelruimte, hoe klein of groot ook. Met veel informatie, maar altijd objectief. SpeL sluit desgewenst aan op locatie, kent de omgeving en het netwerk in de Provincie. Het unieke aan de organisatie is dat alle kennis van buiten spelen aanwezig is: van technische veiligheid, tot sociale pedagogiek, van groen tot traditioneel. De website voorziet je van informatie over het proces dat je doorloopt in de ontwikkeling van een nieuwe speelplek en geeft daarmee handvatten om zelf of met Speeltuinwerk Limburg met de buitenruimte aan de slag te gaan.

Voorzitter van Speeltuinwerk Limburg,Twan Huijskens: “Speeltuinwerk Limburg was en is al decennia lang een koepelorganisatie voor de speeltuinen die onze mooie provincie rijk is en waar we trots op mogen zijn. Tegenwoordig is het werk echter veel breder geworden en is -behalve de begeleiding van speeltuinen- buiten spelen in de breedste zin van het woord het werkveld. Buiten spelen is belangrijk en gezond, maar vooral ook heel leuk.  Met deze website proberen we de positieve effecten van buiten spelen van kinderen in Limburg (en daar buiten) te vergroten.”