Limburgse voortzetting ‘Aan de Slag in de Speeltuin’

Het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ was een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton, HandicapNL en SpeL.

Het was een project dat op meerdere vlakken winst heeft behaalt. De jongeren met een beperking kregen zo echt een volwaardige rol in onze samenleving. Ze gingen aan de slag in de speeltuin en dat gaf ze een groter gevoel van eigenwaarde. Speeltuinen zijn op hun beurt heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen en zijn een sociale ontmoetingsplek voor de buurt. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 30 duizend kinderen in Nederland buiten blijven spelen.

SO/VSO Jan Baptisschool uit Kerkrade en SO/VSO Catharinaschool uit Heerlen hebben leerlingen stage laten lopen bij respectievelijk Speeltuin ‘Prickbos’ in Kerkrade en Speeltuin ‘t Olifantje in Heerlen. Het project werd door beide speeltuinen en beide scholen als zeer geslaagd bestempeld. Onder begeleiding van stagebegeleiders gingen de leerlingen Aan de Slag in de Speeltuin. Het project liep tot einde schooljaar 2018/2019, Jantje Beton heeft aangeven te stoppen als aanjager van het project.

Tijdens een overleg met de speeltuinen in de Gemeente Heerlen op 13 juni jl. was mevrouw Eri Dritty van de stichting Radar op uitnodiging van Michiel Reimerink Beleidsmedewerker Jeugd en VMO van de gemeente Heerlen aanwezig.

De Stichting Radar wil graag gaan onderzoeken of het mogelijk is om het project voort te zetten, om hun cliënten de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan in de speeltuin als dagbestedingsvorm.

Allereerst is dit bedoelt voor Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade en Landgraaf, in een later stadium zou regio Maastricht eventueel ook nog aan kunnen sluiten. Radar wil de mogelijkheid onderzoeken om cliënten in groepsverband in te zetten met één begeleider op vijf-zes mensen, maar ook mensen met een lichte beperking (ouders met LVB) die zelfstandig als vrijwilliger ingezet kunnen worden in een speeltuin.

Radar wil graag te weten komen wat de behoefte van speeltuinen is, en wat voor mogelijkheden de speeltuinen zelf zien voor deze mensen. Er zijn cliënten die graag met de handen werken en in te zetten zijn voor onderhoud en klusjes, maar ook mensen die het leuk vinden om in de verkoop te werken of licht schoonmaakwerk.

Een randvoorwaarde voor een geschikt dagbestedingsaanbod is het winterprogramma. het is fijn als er een doorlopend winterprogramma kan zijn voor bijvoorbeeld onderhoud binnen zoals verf en timmerwerk en in het vroege voorjaar het speelklaar maken van de speeltuinen.

Graag willen we de speeltuinen uit  Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade en Landgraaf uitnodigen om creatief mee te denken en met ideeën te komen en deze te mailen naar info@speeltuinwerklimburg.nl .

Met een goede samenwerking en communicatie tussen speeltuinen, Radar, SpeL en andere belanghebbende kan hier iets moois uit ontstaan.