Koepelorganisaties voor Speeltuinen

Voor speeltuinen in Limburg valt er wat te kiezen als je graag ondersteund wilt worden door een koepelorganisatie. Je kunt kiezen voor de koepel binnen de Provincie Limburg (Speeltuinwerk Limburg) of voor de landelijke koepel (NUSO). Zelfs een lidmaatschap van beide organisaties is mogelijk, als je dat op prijs zou stellen. Beide organisaties behartigen de belangen van speeltuinen en ondersteunen de vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. De werkwijze is anders door landelijke tegenover regionale betrokkenheid en een verschil in financiering en dienstverlening.

Een aantal Limburgse speeltuinbesturen hebben een brief ontvangen vanuit de NUSO met een vraag om lid te worden. Afgelopen periode zijn de consulenten van Speeltuinwerk Limburg door een aantal Limburgse speeltuinen benaderd met de vragen daarover. Voor alle duidelijkheid: SpeL heeft met de brieven niets te maken. Uiteraard staat het speeltuinen in Limburg vrij om zo’n lidmaatschap aan te gaan. Voor speeltuinen buiten onze Provincie is een lidmaatschap van SpeL geen optie en NUSO dus een prettige keuze.

Graag geven wij hier wel duidelijk aan dat NUSO en SpeL niet hetzelfde zijn. De organisaties staan volledig los van elkaar. Het werkgebied van SpeL is uitsluitend op Limburg gericht. Bij landelijke projecten nemen wij alleen het Limburgse deel op ons. SpeL heeft binnen de provincie een groot en gedegen netwerk opgebouwd. De dienstverlening vanuit een lidmaatschap van SpeL is niet zomaar beschikbaar voor niet-leden. Doelgroepen zonder lidmaatschap die advies van SpeL wensen, wordt een adequate vergoeding gevraagd. Overigens heeft Speeltuinwerk Limburg veel van haar ledendienstverlening ook toegankelijk gemaakt voor niet-leden, via de website, maar ook in activiteiten zoals training & inspiratie.

Kortom, voor welke koepelorganisatie je wilt gaan is een keuze van de speeltuin of het speelinitiatief. Wil je nog even op een rijtje welke dienstverlening je bij Speeltuinwerk Limburg kunt verwachten, klik dan hier.

Wij hopen dat we met dit bericht voor iedereen deze zaak duidelijk hebben gemaakt. Toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de consulenten van SpeL.