Verslag van “Kennisdag voor Gemeenten”

Op 4 april j.l. ontving Speeltuinwerk Limburg in Gastgemeente Maastricht Limburgse gemeenten voor haar jaarlijkse Kennisdag voor Gemeenten. Dit jaar onder de titel “Gemeentelijk beleid voor een beweegvriendelijke omgeving”

De opening door Wethouder Bert Jongen van Maastricht ging direct in op de kern van de dag; buiten spelen en bewegen is belangrijk voor jong en oud en is een uitdaging voor de gemeente. Hoe besteed je geld vanuit het gemeentelijke budget op zo’n manier dat de praktijk de doelen zoveel mogelijk nadert. Het thema van de forumdiscussie werd door de Wethouder ook aangehaald: spelen met geld van de gemeente is een belangrijke taak.

Gastgemeente Maastricht gaf er de voorkeur aan om de Kennisdag te organiseren op een locatie buiten het stadhuis. Er werd gekozen voor Boerderij Daalhoeve in de Maastrichtse wijk Daalhof, een maatschappelijke onderneming die een spil in de wijk is geworden. Stichtingsvoorzitter Loen Schroeders vertelt over de historie van de boerderij en over de huidige gang van zaken. Na een kennismaking in theorie nemen we een actieve stap naar buiten en bekijken het initiatief met eigen ogen.

Na deze frisse neus is het woord aan beleidsmedewerker Karin Munnichs van de gemeente Maastricht. Zij vertelt over lange termijn keuzes die de gemeente Maastricht heeft gemaakt op het gebied van buitenruimte beleid. Het is onontbeerlijk om dit afdeling overstijgend aan te vliegen. Bij het mogelijk maken van bewegen en spelen in het buitengebied heb je niet alleen te maken met hardware en software, maar ook met orgware. Verder dient de samenwerking met de burger in goede banen te worden geleid. Het volgen van het belang van bewegen in de openbare ruimte heeft invloed op inrichting in de volle breedte: van groen tot stoep, van sportterrein tot verkeersroutes.

Een algemene vraag die Speeltuinwerk steeds vaker stelt bij initiatieven en die veel doelgroepen verder helpt is om de burger (groot en klein) te beantwoorden “wat wil je doen?” in plaats van “wat wil je hebben?”

Dat blijkt ook uit het verhaal dat Brigitte Siezenis en Metske Straus van MIK Kinderopvang. Pedagogische doelen van binnen, kunnen ook – en soms bij voorkeur- in de buitenruimte worden ingevuld. Maar dan mag een buitenruimte daarvoor ook geschikt zijn. Wat is het belang van een goede buitenruimte voor de kinderopvang (in alle leeftijden), hoe vertaalt MIK dat naar de praktijk en wat zijn de uitdagingen die MIK tegen komt op haar pad naar vertaling van binnen naar buiten, zowel in hun interne pedagogiek als ook in regelgeving en financiën. Een open verhaal dat onderbouwd wordt als we tijdens de lunchwandeling zelf de natuur ervaren op speelplaats De Gouden Wereld.

Na de gezonde lunch zoeken we de discussie op. 4 sprekers nemen plaats als aanjagers van de forumdiscussie en we doorlopen 5 vraagstukken die meer aanleiding geven voor discussie dan er tijd is! Spelen met geld van de gemeente is een verantwoordelijke taak, maar ondersteuning van het bewegen en spelen is dat evenzo. Er blijft genoeg te bespreken en af te wegen; reden genoeg voor een Kennisdag in 2020!

Met dank aan Gastgemeente Maastricht, de sprekers en de deelnemers voor de actieve deelname aan de dag!