Kennisdag Pedagogiek van de Buitenruimte: Een dag vol inspiratie en informatie

Donderdag 22 maart werd de allereerste Kennisdag “Pedagogiek van de Buitenruimte” georganiseerd door Speeltuinwerk Limburg. Met medewerking van Provincie Limburg, Onderwijsstichting Movare en Project KERNgezond is een programma samengesteld om bestuurders, directies en medewerkers in het basisonderwijs en kinderopvang te inspireren en stimuleren meer gebruik te maken van mogelijkheden in de buitenruimte.

In een aftrap over “Positieve Gezondheid” en de aansluiting daarvan op deze dag door Gedeputeerde Mw. Marleen van Rijnsbergen werd aangegeven dat Provincie Limburg veel waarde hecht en investeert in een gezonde start van de Limburgse kinderen. Met projecten als de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt hieraan bijgedragen.

Tijdens een voorstelronde onder de deelnemers is gevraagd wat men vandaag komt halen en brengen. In de loop van de dag merken we op dat het gebodene grotendeels aansluit op naar waar men op zoek was.

Carlien Schouten van Speeltuinwerk Limburg geeft vanuit haar kennis en ervaring een kijk op Methodiek in buitenspelen. Hoe kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers hierin omdenken, zodat het niet persé moeilijk hoeft te zijn om meer lestijd in de buitenlucht door te brengen en gebruik te maken van de mogelijkheden die buiten aanwezig zijn.

In de presentatie “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” geeft Andrew Simons van Onderwijsstichting Movare een toelichting op de aanleiding van dit project en de resultaten die het de afgelopen jaren al op heeft geleverd voor kinderen in Zuid Limburg.

Na een “snelle” lunch is het tijd om buiten te gaan spelen. Het gezelschap wordt door de directie van Basisschool Maria Goretti en Robert Vogten van Gemeente Echt-Susteren rondgeleid in “De Wei”, een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Sint Joost. Deze plek brengt een schoolplein, voormalig trapveld en speeltuin bij elkaar en is omgetoverd tot een tuin met ruimte voor spelen, educatie, beweging en ontmoeting.

Ondertussen staat in de grote zaal Maurice Graef klaar om alle aanwezigen op de hoogte te brengen van het Project KERNgezond, waarbij kinderen gestimuleerd wordt meer te bewegen, gezond te eten en meer te weten komen over waar hun dagelijiks eten vandaan komt.

Voordat de informatiemarkt neemt Marianne Greenall van Speeltuinwerk Limburg de deelnemers mee in een 10-stappenplan naar een gezond of groen schoolplein. In dit onderdeel worden handvatten aangereikt om met de (her)inrichting van speelruimte aan de slag te gaan. Vooral het financieel mogelijk maken van een goed ingericht schoolplein is het grote knelpunt laten de aanwezigen weten. Dit is een punt wat bij een volgende editie zeker uitgebreider aan bod mag komen.

Na een vol programma staat in de grote zaal een informatiemarkt klaar, waar naar behoefte informatie meegenomen kan worden en men in gesprek kan gaan met verschillende experts.

Deelnemende organisaties kunnen met nieuwe informatie en inspiratie aan de slag in de buitenlucht.