Intelligente opening van de speeltuin

Beste leden van Speeltuinwerk Limburg,

na de persconferentie van onze premier van dinsdag 21 april is het nog niet volledig duidelijk wat de versoepeling van de Corona-maatregelen betekent voor het heropenen van de speeltuinen. Wij werken er samen met onze landelijke zusterorganisatie NUSO aan om daarover duidelijkheid te krijgen van het RIVM, het ministerie van VWS en de VNG.

Voor zover wij de persconferentie interpreteren, adviseren wij om vanaf 28 april op een ‘intelligente’ manier te openen onder de volgende voorwaarden:

 • Overleg als bestuur over je opening met de gemeente en zo nodig met de GGD.
 • Communiceer de regels duidelijk. Als het kan ook de regels van het RIVM (handen wassen etc.)
 • Maximaal 20 kinderen in de speeltuin – bijvoorbeeld met inschrijving of op afspraak.
 • Maximaal een uur spelen. Na dit uur worden de speeltoestellen gedesinfecteerd en kan een volgende groep spelen.
 • Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de speeltuin, tenzij ze komen met jonge kinderen.
 • Ben je niet gezond (volgens regels van het RIVM), dan speel je thuis. Dit geldt ook voor ouders, medewerkers en vrijwilligers.
 • Stel een route in met een duidelijk zichtbare ingang en uitgang.
 • Laat de horeca gesloten. (Uitzondering kan gemaakt worden als er alleen uitgifte is, vrijwilligers achter plexiglas werken, met pin betaald kan worden, wegwerpbekertjes etc. gebruikt worden en er geen zitmogelijkheid/ terras is).
 • De verhuur van de accommodatie voor onderwijs en buitenschoolse opvang is mogelijk als dezelfde regels als voor het onderwijs worden aangehouden.
 • Voor andere activiteiten blijft het gebouw gesloten.
 • Begeleide buitenactiviteiten voor kinderen kunnen, net als bij de sport, ouders komen niet mee.
 • NB: dit is een algemeen NUSO advies aan alle beheerde speeltuinen. Je kuntdit als bestuur aanpassen aan jouw situatie.

Ondertussen blijven wij ons inzetten voor de compensatie van de financiële schade die speeltuinen oplopen. Naar aanleiding van onze lobby in samenwerking met Scouting Nederland zijn deze week Kamervragen gesteld. Deze Kamervragen, ons advies en antwoorden op de meest gestelde vragen vind je op onze site onder het kopje ‘in de praktijk‘ (op de website van NUSO). Tips en ervaringen van andere besturen vind je op het Speeltuin Platform.

Wij zijn blij dat kinderen hun vriendjes weer kunnen zien en wensen jullie veel succes met de voorbereidingen. Voor vragen weten jullie ons te vinden!

Namens het Bestuur en medewerkers van Speeltuinwerk Limburg.